ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Александру Ошевенскому (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

Христа́, и́стиннаго Бо́га, все́ю душе́ю возлюби́л еси́ / и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довал еси́, / вся же кра́сная и сла́дкая ми́ра сего́ возненави́дев, / я́ко небопа́рный оре́л, на Небеса́ возлете́ / и та́мо со А́нгелы лику́еши и со все́ми святы́ми Святе́й Тро́ице предстои́ши, / моли́ и нам спасти́ся, ча́дом твои́м, // я́коже обеща́ся, Алекса́ндре преподо́бне, о́тче наш.

Кондак, глас 8:

Роди́телей свои́х любо́вь отри́нул еси́ / и дом свой, я́ко чужд, оста́вил еси́, / водвори́ бо ся в пусты́ню, / и та́мо ви́де Бог труды́ твоя́ и по́двиги, / па́стыря и наста́вника избра́нному Своему́ ста́ду сподобля́ет тя / и по преставле́нии вели́кими чудесы́ прославля́ет тя, / исцеля́ти разли́чныя неду́ги. / Моли́ о нас Христа́ Бо́га, / пра́зднующих любо́вию святу́ю па́мять твою́, / да вси единогла́сно вопие́м ти: // ра́дуйся, Алекса́ндре преподо́бне, о́тче наш.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Алекса́ндре, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Алекса́ндре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.


Назад к списку