ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Серафиму Вырицкому (тропари, кондаки и молитва)

Тропарь, глас 4:

Я́ко пресве́тлая звезда́ Росси́йския земли́,/ возсия́л еси́ в ве́си Вы́рицтей,/ преподо́бне Серафи́ме,/ и благода́тию Свята́го Ду́ха наставля́емь,/ све́том чуде́с твои́х страну́ на́шу озари́л еси́./ Те́мже ко гро́бу твоему́ притека́юще, уми́льно глаго́лем:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4:

Я́ко вели́каго моли́твенника за зе́млю на́шу / и уте́шителя те́плаго притека́ющих к тебе́, / ублажа́ем тя, вторы́й ру́сский о́тче Серафи́ме, / вся бо я́же в ми́ре кра́сная оста́вил еси́, / всем се́рдцем устреми́лся еси́ к черто́гам сладча́йшаго Христа́ / и в годи́ну лю́тых гоне́ний о́браз кро́тости и смире́ния всем был еси́: / не преста́й и ны́не моли́тися за ны, / да в терпе́нии обря́щем путь покая́ния // и с тобо́ю вы́ну сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу.

Ин тропарь, глас 8:

Крест прии́м свой, преподо́бне, ра́дуяся, / неразде́льным по́мыслом после́довал еси́ Христу́, / был купе́ц еси́ вои́стину пресла́вный, / я́ко не земно́е, но Небе́сное сокро́вище стяжа́ / сего́ ра́ди спасе́ся тобо́ю мно́зи ча́да твоя́, и́хже возлюби́л еси́. / И ны́не, о́тче наш Серафи́ме, моли́ся // покая́ние нам дарова́ти и в ра́зум и́стины приити́.

Ин тропарь, глас 3:

Купе́ц вели́к соде́лался еси́, / преподо́бне о́тче Серафи́ме, / сый в ми́ре, к мно́гому бога́тству тле́нному / ты николи́же се́рдца прилага́л еси́, / послу́шник и́стинен / и доброде́телей подви́жник, / егда́ же, вся оста́вль, / на крест мона́шества восше́л еси́, / дары Свята́го Ду́ха мно́ги тебе́ да́шася / и я́ко еди́наго от дре́вних тя яви́ша / проро́ка, ста́рца, / чудотво́рца и моли́твенника, / столпа́ подви́жником, спасе́ния вождя́. / Сего́ ра́ди мо́лим тя: // и нас прему́дро ко спасе́нию упра́ви.

Кондак, глас 5:

Дре́вним отце́м подража́я,/ по́двигом до́брым подвиза́лся еси́/ и, благода́ть Ду́ха Свята́го оби́льно стяжа́в,/ Саро́вскому уго́днику уподо́бился еси́/ и мно́гим путь спасе́ния яви́л еси́./ Сего́ ра́ди зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме,/ Алекса́ндро-Не́вския ла́вры ди́вный подви́жниче// и Вы́рицкия ве́си сла́вная похвало́.

Ин кондак, глас 5:

Подража́я богоно́сному уго́днику Саро́вскому, / Ду́ха Свята́го благода́ть оби́льно стяжа́л еси́: / Алекса́ндро-Не́вския ла́вры кри́не благоуха́нный, / Вы́рицкия ве́си похвало́, / сего́ ра́ди и мы тебе́ зове́м: / ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, // ми́лостивый наш предста́телю пред Го́сподем.

Ин кондак, глас 3:

Возра́дуйся па́ки, гра́де свята́го Петра́, / и ма́лая ве́се Вы́рица, возвели́чися, / се бо свети́льник ве́ры в тебе́ просиява́ет, / всеисцеля́ющий бальза́м нам источа́ется, / новоявле́нный бо вели́кий чудотво́рец, / любве́ и покая́ния наста́вник, / проро́к и ста́рец, // но́вый преподо́бный Серафи́м в тебе́ явля́ется.

Ин кондак, глас 5:

Уподо́бился еси́ дре́вним отце́м / и по́двигом до́брым подвиза́лся еси́, / благода́тию Христо́вою просвети́вся, / от Него́же прие́м дарова́ния чуде́с, / неду́гующих исцеля́ти, / печа́льных и скорбя́щих утеша́ти, / оби́димых и гони́мых защища́ти / и всем в ну́ждах су́щим отра́ду / и ско́рое избавле́ние подава́ти. / Сего́ ра́ди, я́ко вели́каго чудотво́рца чту́ще, / мо́лим тя, ча́да твоя́, преподо́бне Серафи́ме: // от всех бед изба́ви нас моли́твами твои́ми.

Молитва

О богоблаже́нный и премилосе́рдый о́тче наш Серафи́ме! Ве́дуще тя и по сме́рти я́ко жи́ва су́ща, с ве́рою припа́даем ти и вопие́м: не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но ми́лостивно при́зри на ста́до твое́ духо́вное и упаси́ е́, до́брый па́стырю, благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами. Испроси́ нам от Го́спода вре́мя на покая́ние и грехо́вныя жи́зни исправле́ние, ве́си бо вся не́мощи на́ша душе́вныя: не и́мамы дел ве́ры и спасе́ния, не и́мамы ре́вности ко и́стинному богоугожде́нию, плени́хомся умо́м в поги́бельных страсте́х, растле́хом сердца́ во гну́сных по́хотех. Что у́бо ча́ем, и на что наде́емся неключи́мии, разори́вше хра́мины душ на́ших; Ей, святы́й о́тче, простри́ моли́твенно ру́це твои́ ко Го́споду и умоли́ Спаси́теля ро́да челове́ческаго косну́тися благода́тию окамене́лых серде́ц на́ших, омы́ти нас слеза́ми покая́ния, возста́вити в ве́ре, укрепи́ти во благоче́стии и вся поле́зная ко спасе́нию дарова́ти. Не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по Бо́зе и Богоро́дице на тя возлага́ем, но бу́ди нам ско́рый помо́щник, уте́шитель в ско́рбех и покрови́тель во обстоя́ниих, да сподо́бимся моли́твами твои́ми насле́довати Ца́рствие Небе́сное, иде́же вси святи́и непреста́нно сла́вят и воспева́ют пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку