ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Симеону, Новому Богослову (тропари, кондаки и молитва)

Тропарь, глас 3:

Боже́ственное озаре́ние, Симео́не о́тче, / восприя́в в души́ твое́й, / свети́ло в ми́ре показа́лся еси́ светле́йшее, / разгоня́я того́ мракобе́сие / и всех уверя́я иска́ти, ю́же погуби́ша, благода́ть Ду́ха, / Его́же приле́жно моли́ // дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 1:

Вне́шния му́дрости пребыва́я неприча́стен, / Боже́ственныя же преиспо́лнен был еси́ последи́ / и Но́вый Богосло́в вои́стинну все́ми позна́ся, Симео́не. / Сего́ ра́ди твою́ па́мять, о́тче му́дре, почита́юще, тебе́ вопие́м: / сла́ва тя просла́вльшему Христу́, / сла́ва тя ди́вна Показа́вшему, // сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Ин тропарь, глас 4:

Я́ко Све́та Трисо́лнечнаго зри́тель / и таи́нственнаго Богосло́вия сказа́тель, / освяще́нне Симео́не, о́тче наш, / испроси́ душа́м на́шим просвеще́ния свы́ше / и страсте́й отгони́ от нас мглу, / я́ко бо, служи́тель ве́лий Христо́в, // всем подае́ши поле́зная, преподо́бне.

Кондак, глас 3:

Све́том просвеще́н Трисо́лнечным, Богому́дре, / Богосло́в яви́лся еси́ Пребоже́ственныя Тро́ицы. / Свы́ше прему́дростию слове́с обогати́вся, / источи́л еси́ Богому́дрия Боже́ственныя струи́, / от ни́хже пию́ще, вопие́м: // ра́дуйся, треблаже́нне Симео́не Богонауче́нне.

Ин кондак, глас 2:

Я́ко Богосло́в Бо́жий Боже́ственнейший / и моли́твенник наш ве́лий ко Го́споду, / при́сно, Симео́не, моли́ дарова́ти нам грехо́в проще́ние // и живота́ исправле́ние, преподо́бне.

Молитва

Творение преподобнаго Никодима Святогорца

О, богоно́сный и христоно́сный и духоно́сный о́тче Симео́не, Но́вый Богосло́ве, преподо́бных похвало́, иерее́в сла́во, богосло́вов услажде́ние, моли́твы у́мныя учи́телю, Бо́га просла́вльший и от Бо́га просла́вленный в житии́ твое́м, па́че же по сме́рти, земны́й а́нгеле и небе́сный челове́че, ра́досте духо́вная и душе́вное весе́лие нам, смире́нным твои́м рабо́м и недосто́йным твои́м сыно́м, со благогове́нием и любо́вию пра́зднующим свяще́нную и светоно́сную па́мять твою! Приими́ песнь сию́, ю́же прино́сим ти я́ко да́р ничто́жный и мале́йший, за вели́кия благода́тныя да́ры, и́хже вси́ наслади́хомся, прие́мше я́ от тебе́, из кни́ги свяще́нных слове́с твои́х, и не отве́ржи сию́, я́ко твоего́ великоле́пия недосто́йну: отню́д бо не́мощни есмы́, е́же досто́йно восхвали́ти тя, толи́каго богосло́ва ве́лия. И в житии́ сем сохраня́й нас моли́твами твои́ми от вся́каго вре́да душе́внаго и теле́снаго, ви́димых же и неви́димых враг, моля́ непреста́нно И́же в Тро́ице Бо́га, да сподо́бит и нас, смире́нных, та́инственно ощути́ти посреде́ се́рдца на́шего у́мная де́йства боже́ственныя благода́ти Свята́го Ду́ха, ю́же погуби́хом, увы! нераде́нием на́шим и страстьми́; в бу́дущем же ве́це изба́ви ны твои́ми си́льными хода́тайствы от стра́шнаго осужде́ния и му́ки ве́чныя, и сподо́би на́с ве́чнаго блаже́нства во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.


Назад к списку