ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Мартиниану Кесарийскому, Палестинскому (тропарь, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 8:

Пла́мень искуше́ний слез тече́ньми погаси́л еси́, блаже́нне, / и, морска́я волне́ния, и звере́й стремле́ния обузда́вый, взыва́л еси́: // препросла́влен еси́, Всеси́льне, огня́ и бу́ри спасы́й мя.

Кондак, глас 2:

Я́ко подви́жника благоче́стия иску́сна, / и страда́льца произволе́нием честна́го, / и пусты́ни жи́теля и все́льника, / в пе́снех досто́йно восхва́лим Мартиниа́на присночестна́го: // той бо зми́я попра́.

Молитва первая

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Мартиниа́не! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стре́л вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

Преподо́бне о́тче Мартиниа́не! Воззри́ на нас ми́лостивно и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Ты горе́ на небеси́, мы на земли́ ни́зу, удале́ны от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грехми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви нас ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Вся твоя́ свята́я жи́знь бысть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о нас вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего мир Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ вои́нствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Вси правосла́внии христиа́не, твои́ми чудесы́ испо́лненнии и ми́лостями облагоде́тельствованнии, испове́дуют тя бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м всепо́моществовал еси́, не отри́ни и нас, чад их, стопа́ми их к тебе́ ше́ствующих. Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ живу́ су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ их на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ нас в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Всем нам, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помози́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку