ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Аркадию Новоторжскому, Вяземскому (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

От духо́внаго наста́вника, отца́ преподо́бнаго Ефре́ма, наставля́емь, / послуша́ния до́брый рачи́телю, о́тче Арка́дие, / от мирска́го мяте́жа удали́лся еси́ / и, и́нок быв изря́дный, / до́брым по́двигом ревну́яй, / от Христа́ Бо́га прия́л еси́ вене́ц сла́вы Небе́сныя; / и ны́не, вку́пе с преподо́бным отце́м Ефре́мом у Престо́ла Вы́шняго предстоя́, / о нас моли́ся, изба́витися нам от всех бед и скорбе́й // и спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

К глубина́м Боже́ственнаго ра́зума впери́в ум свой, / в Небе́сныя оби́тели восте́кл еси́, / и равноа́нгельно житие́, о́тче Арка́дие, на земли́ пожи́л еси́, / и во всем повину́лся еси́ духо́вному своему́ настоя́телю и наста́внику,/ преподо́бному отцу́ Ефре́му, / и ны́не, вку́пе предстоя́ще у Престо́ла Влады́ки Христа́, // моли́ся непреста́нно о всех нас.

Молитва

Небе́снаго вертогра́да Христо́ва ю́ная лозо́, Це́ркви Правосла́вныя похвало́ превознесе́нная, гра́да и оби́тели на́шея кре́пкое забра́ло и утвержде́ние, все́х с ве́рою и любо́вию притека́ющих к тебе́ ти́хая отра́да и утеше́ние, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Арка́дие. Во дни́ тя́жких зо́л, обыше́дших страну́ на́шу, к тебе́, я́ко к моли́твеннику благода́тному и ско́рому помо́щнику, усе́рдно прибега́ем и усе́рдно про́сим тя́: проле́й те́плое твое́ хода́тайство ко Всеми́лостивому Спа́су, да ми́лостив бу́дет к непра́вдам на́шим, да утверди́т ми́ром и любо́вию страну́ на́шу, гра́д се́й, оби́тель сию́ и вся́ гра́ды и ве́си на́ши от вся́каго зла́го обстоя́ния, от гла́да и па́губы и междоусо́бныя сва́ры до́бре да сохрани́т; Це́рковь же Свою́ святу́ю да изба́вит от лю́таго гоне́ния, от смертоно́сныя и душегуби́тельныя я́звы неве́рия, да укрепи́т и возрасти́т ю́; все́х же на́с от оби́дящих и ненави́дящих на́с да свободи́т и вся́ поле́зная к вре́менному житию́ и спасе́нию ве́чному да́рует твои́м предста́тельством и заступле́нием, да та́ко просла́вится тобо́ю пречестно́е и великоле́пое и́мя Святы́я Тро́ицы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Арка́дие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.


Назад к списку