ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Даниилу Столпнику (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 1:

Терпе́ния столп был еси́,/ ревнова́вый пра́отцем, преподо́бне,/ И́ову в страсте́х, Ио́сифу во искуше́ниих,/ и Безпло́тных жи́тельству,/ сый в телеси́, Дании́ле, о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́коже звезда́ многосве́тлая ты возше́д, блаже́нне, на столп,/ мир просвети́л еси́ преподо́бными де́лы твои́ми,/ и тьму пре́лести отгна́л еси́, о́тче./ Те́мже мо́лим тя:// и ны́не облиста́й в сердца́х раб твои́х незаходя́щий свет ра́зума.

Молитва

О преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Дании́ле, ублажа́ем ве́лия по́двиги жития́ твоего́, — ско́рби лю́тыя, боле́зни, искуше́ния, им же победоно́сец преди́вный показа́лся еси́. Велича́ем дарова́ния благода́ти Госпо́дней, тобо́ю многоче́стне и многообра́зне явле́нныя боля́щим и скорбя́щим, гре́шным и заблу́дшим во спасе́ние их. Помина́ем тебе́ наста́вника прему́драго, и́же глаго́ла лю́дем словеса́ учи́тельная от сло́ва Госпо́дня, ду́ши умиля́ющия и умы́ и сердца́ к Бо́гу обраща́ющия. Мо́лимся тебе́: не забу́ди, о, преблаже́нне о́тче, ве́ры на́шея к тебе́ и наде́жды упова́ния на́шего на тебе́, пред свято́ю ико́ною твое́ю при́сно предстоя́щих и те́пле моля́щихся. Сподо́би нас, у́мно взира́ющих на сконча́ние жи́тельства твоего́, подража́ти ве́ре и любви́ твое́й. Помина́й нас, недосто́йных, во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу, я́ко свяще́нник Бо́жий, предстоя́ Престо́лу Вседержи́телеву. Мо́лим тя, вели́кий моле́бниче и чудотво́рче святы́й, бу́ди нам всегда́ уте́шитель, цели́тель, помо́щник и засту́пник, и покрови́тель, и наста́вник ве́рен. Не премолчи́, вопия́ за ны ко Го́споду, да с терпе́нием тече́м на предлежа́щий по́двиг спасе́ния душ на́ших, взира́юще на тебе́, святы́й учи́телю наш, и благоче́стно и пра́ведно, в едине́нии ду́ха, в единомы́слии ве́ры и любве́ поживе́м в ны́нешнем ве́це; в бу́дущем же да сподо́бимся сла́вити благода́ть и человеколю́бие Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку