ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Авраамию, архимандриту Ростовскому (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 1:

Просвети́вся Боже́ственною благода́тию, / неве́рныя лю́ди наста́вил еси́ к све́ту Богоразу́мия: / и по сме́рти сия́я све́тлостию жития́ твоего́, / источа́еши исцеле́ния притека́ющим с ве́рою к тебе́, / Авраа́мие о́тче наш, // Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

И́го Христо́во прие́м, Авраа́мие, / и Того́ крест на ра́мо взем, / после́довал еси́ Ему́, / насажде́н быв в дому́ Госпо́дни / и процве́л еси́, я́ко фи́никс и я́ко кедр, и́же в Лива́не, / умно́жил еси́ ча́да твоя́, муж жела́ний духо́вных: / от возлю́бленнаго же апо́стола Иоа́нна Богосло́ва благода́ть восприи́м, / жезло́м сокруши́л еси́ и́дола/ и рассы́пал еси́ его́, я́ко прах, / и чудотво́рец у́бо ве́лий яви́лся еси́, преподо́бне. / Тем же Христа́ Бо́га моли́ // непреста́нно о всех нас.

Молитва

О преподо́бие о́тче наш Авраа́мие! Не забу́ди нас, но помина́й всегда́ во святы́х твои́х благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же сам и пасл еси́, и не забу́ди посеща́ти ча́да твоя́, и моли́ за ны, о́тче свяще́нный, я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду: не мним бо тя ме́ртва су́ща, а́ще и преста́вился еси́ от нас, па́стырю наш до́брый! Се мо́щи твоя́ святы́я пред очи́ма на́шима: свята́я же твоя́ душа́ с А́нгельскими Безпло́тных ли́ки у Престо́ла Всех Царя́ пред стоя́щий досто́йно весели́тся. Испроси́ у́бо нам вре́мя на покая́ние, е́же невозбра́нно прейти́ от земли́ на Не́бо, и ве́чнныя му́ки изба́витися, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дниками бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка благоугоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Авраа́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.


Назад к списку