ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Феодосию, Тотемскому чудотворцу (тропари, кондак и молитва)

Тропарь, глас 1:

От ю́ности, преподо́бне Феодо́сие,/ жела́ние твое́ ко Христу́ Бо́гу впери́л еси́,/ его́же ра́ди град и оте́чество оста́вль/ и сла́ву су́етную, я́ко прах вмени́в,/ после́довал еси́ преподо́бному Дими́трию/ и оби́тели его́ сожи́тель был еси́,/ пресели́вся ко гра́ду То́тьме/ и в междоре́чие всели́вся,/ посто́м и бде́нием, и власяны́м одея́нием,/ и вери́гами те́ло твое́ удручи́л еси́./ Сего́ ра́ди Бог, ви́дев твоя́ труды́,/ по преставле́нии твое́м чудесы́ обогати́ тя:/ бе́сы изгоня́еши и слепы́я просвеща́еши,/ от вся́ких неду́г и бед избавля́еши приходя́щия к тебе́ с ве́рою и вопию́щия:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Даю́щему тобо́ю всем исцеле́ния.

Ин тропарь, глас 2:

От мирска́го мяте́жа изше́д,/ преподо́бне о́тче наш Феодо́сие,/ и в ти́хое приста́нище дости́г,/ преподо́бному Дими́трию сожи́тель был еси́,/ и отту́ду, Бо́жиим Ду́хом направля́емь,/ во град То́тьму пресели́лся еси́,/ и во ото́цех водны́х оби́тель себе́ воздви́гл еси́,/ иде́же равноа́нгельное житие́ пожи́в,/ после́довал еси́ Христу́,/ Его́же ра́ди влася́ну ри́зу и вери́ги на те́ле твое́м носи́л еси́./ Смире́нием и нищелю́бием украси́вся,/ сла́ву су́етную презре́л еси́/ и оте́ческое име́ние до́бре расточи́л еси́,/ моле́нием же к Бо́гу и сле́зными струя́ми бе́сы посрами́л еси́,/ те́мже по успе́нии твое́м Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя. / Име́я у́бо дерзнове́ние ко Го́споду,/ преподо́бне о́тче наш Феодо́сие,// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Воздержа́нием плоть изнури́л еси́/ и непреста́нными моли́твами, я́ко А́нгел, возвы́сился еси́,/ струя́ми же сле́зными бесо́вския полки́ погрузи́л еси́./ И ны́не во Све́те невече́рнем лику́еши у Христа́ Бо́га/ и приходя́щим ко свято́му твоему́ гро́бу неоску́дно исцеле́ние подае́ши,/ ве́рою вопию́щим тебе́:// ра́дуйся, о́тче Феодо́сие, Богому́дре.

Молитва

О до́брый наш па́стырю и Богому́дрый наста́вниче, преподо́бне о́тче Феодо́сие! Услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́, и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́: виждь нас гре́шных в толи́цех обстоя́ниих су́щих, виждь нас не́мощных отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся уго́дниче Бо́жий, не оста́вити нас в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шым, и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Спа́са Го́спода, Ему́же ты со безпло́тными ли́ки предстои́ши. Ми́лостива к нам сотвори́ Соде́теля на́шего в ны́нешнем ве́це и в бу́дущем, да не возда́ст нам по дело́м на́шым, и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й бла́гости возда́ст нам: на твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем и к цельбоно́сному гро́бу твоему́ припа́дающе недосто́йнии исцеле́ния про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от злых находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед востаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не объи́мет нас на́пасть, и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, преподо́бне о́тче Феодо́сие, Христа́ Бо́га на́шего: стра́ждущую страну́ Росси́йскую от лю́тых безбо́жник и вла́сти их Госпо́дь да свободи́т, и да возста́вит престо́л правосла́вных прави́телей; ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш; да пода́ст нам ми́рное жи́тельство, оставле́ние грехо́в, душа́м на́шым спасе́ние и ве́лию ми́лость. Ами́нь.


Назад к списку