ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Иосифу Тамбовскому (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 5:

Ио́сиф Прекра́сный из ро́ва уничиже́ния и искуше́ния / ко сла́ве и по́льзе отца́ своего́ и бра́тии / Боже́ственным про́мыслом бы́сть изведе́н, / и ты, ему́ тезоимени́тый преподо́бный, / пеще́ру себе́ о Го́споде подвиза́тися ископа́в, / и, Отцу́ твоему́ Небе́сному угоди́в, / бра́тию мона́шескую к себе́ созва́л еси́, / и все́х люде́й, в земли́ на́шей жи́тельствующих, // моли́твенно огражда́я напита́й и обогати́.

Кондак, глас 5:

Мона́шествующих земли́ Тамбо́вския / первонача́льника тя и́мамы, / дре́вле верте́п себе́ ископа́вшаго / во е́же умре́ти греху́ и страсте́м, / и я́ко благода́тию Ду́ха Свята́го очи́стившагося / и душе́ю воскре́сшаго тя сла́вяще, / си́це пое́м тебе́ и зове́м: / ра́дуйся, преподо́бне Ио́сифе, / моли́ся о нас ко Го́споду // и согреше́ний проще́ние нам испроси́.

Молитва

О преподо́бне и богому́дре о́тче Ио́сифе, в земли́ Тамбо́вской спаса́тися прише́д, по́двигом отше́льническим подвиза́лся еси́, и, я́ко гробни́цу себе́, пеще́ру в земли́ ископа́в, оби́тели и́ноческия основа́ние во сла́ву Живонача́льныя Тро́ицы положи́л еси́, еще́ же иско́ннаго мона́шескаго де́лания: трезве́ния моли́твеннаго, бде́ния и поще́ния первонача́льник в ве́си сей стал еси́, и по́двиги мно́гими Го́сподеви благоугоди́в, душе́ю горе́ превозне́слся еси́, моща́ми же свои́ми четве́ртый уже́ пребыва́я зде век, от скве́рны нас очища́я и де́монския прогоня́я полки́, я́ко краеуго́льный ка́мень ме́ста сего́ освяще́ннаго поко́ишися, моли́ся ко Го́споду Бо́гу на́шему Отцу́ безнача́льному, Сы́ну Единоро́дному и Ду́ху Свято́му Животворя́щему и пред Пречи́стою Де́вою Богоро́дицею хода́тайствуй, да нам, тебе́ почита́ющим и на по́мощь призыва́ющим, благослове́ние вы́шнее, в ве́ре укрепле́ние, врачева́ние, очище́ние и спасе́ние улуча́т. Ами́нь.


Назад к списку