ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Тихону Медынскому, Калужскому чудотворцу (тропарь, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 4:

Я́ко свети́льник пресве́тлый/ яви́лся еси́ в Росси́йстей земли́,/ преподо́бне о́тче наш Ти́хоне,/ в пусты́ни всели́вся,/ в не́йже преходя́ жесто́кое жи́тельство,/ я́ко безпло́тен пожи́л еси́:/ сего́ ра́ди и чуде́с дарова́нием обога́ти тя Бог./ Тем и мы, притека́юще к моще́м твои́м, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Оте́чества удали́вся, преподо́бне,/ в пусты́ню всели́лся еси́/ иде́же жесто́кое житие́ твое́ показа́л еси́/ и мно́гих доброде́тельми удиви́в,/ дарова́ние чуде́с от Христа́ прия́л еси́./ Те́мже помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне Ти́хоне, о́тче наш.

Молитва первая

О свяще́нная главо́, вели́кий чудотво́рче, преподо́бне о́тче наш Ти́хоне, преблаже́нне и пресла́вне, Ду́ха Свята́го исполне́ние, по́стников похвало́, мона́шествующих сла́во, пусты́ни украси́телю, те́плый о нас моли́твенниче, ны́не со а́нгельскими во́инствы предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ сла́вы Го́спода и наслажда́яся све́та Единосу́щныя Тро́ицы, и с Го́рними си́лами воспева́я Трисвяту́ю песнь, я́ко дерзнове́ние име́я, моли́ся Всеми́лостивому Влады́це спасти́ вся, ве́рующия во имя Его́; испроси́ мир и тишину́ Святы́м Це́рквам ниспосла́ти, ве́ре Правосла́вней укрепле́ние, ви́димыя и неви́димыя враги́ низложи́ти, гра́ды на́ши утверди́ти, мир весь умири́ти. Моли́ Ми́лостиваго Бо́га, да твои́м благоприя́тным хода́тайством вся правосла́вныя христиа́ны изба́вит Он от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, от наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни, ста́рыя да подкрепи́т, ю́ныя да наста́вит, нему́дрыя умудри́т, боля́щия исцели́т, плене́нныя и ю́зники свободи́т, сироты́ засту́пит, младе́нцы воспита́ет и вся лю́ди сохрани́т от всех бед и напа́стей, и от нападе́ния вра́жия, и смертоно́сныя я́звы, и тлетво́рных ветр, и от вся́каго зла. Днесь же с ве́рою приходя́щих рабо́в твои́х, со стра́хом и любо́вию припа́дающих к многоцеле́бным моще́м твои́м и о́браз подо́бия твоего́ любе́зно целу́ющих, я́ко те́плый наш засту́пниче, сохрани́ и в ско́рбных обстоя́ниих на́ших предста́ни, душе́вных и теле́сных страсте́й свободи́; в день стра́шнаго Суда́ шу́ияго стоя́ния изба́ви и с десны́ми овца́ми моли́твами твои́ми ста́ти сподо́би и слы́шати блаже́нный о́ный глас Влады́ки, Христа́ Бо́га на́шего: «Прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рство от сложе́ния ми́ра». Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О преподо́бне о́тче наш Ти́хоне! Моли́ ми́лостиваго Бо́га о нас, смире́нных и недосто́йных, раб Бо́жиих (имена), да изба́вит храм (дом) сей и прихо́д наш от вся́ких бед и зол, да отпу́стит нам вся прегреше́ния на́ша, да спасе́т нас благода́тию Свое́ю и сподо́бит ра́дости ве́чныя наслажда́тися в го́рнем о́ном Иерусали́ме ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми, от ве́ка Ему́ благоугоди́вшими, в них же в Тро́ице сла́вимый Бог благослове́н есть всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку