ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Пафнутию Боровскому (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

Жития́ све́тлостию просвети́в твое́ оте́чество,/ в моли́твах и посте́х дарова́ний Боже́ственнаго Ду́ха испо́лнился еси́,/ и, во вре́менней сей жи́зни до́бре подвиза́вся,/ ми́лость благоутро́бия все́м скорбя́щим отве́рзл еси́,/ и ни́щим был еси́ засту́пник./ Тем мо́лим тя, о́тче Пафну́тие,// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Бо́жиим светоли́тием просвеще́н, о́тче,/ по́стническое стяжа́л еси́ жи́тель­ство, преподо́бне,/ и́ноком предо́брый наста́вниче и по́стником благо́е укра­ше́ние./ Сего́ ра́ди Госпо́дь, труды́, твоя́ ви́дев,/ чуде́с да́ром обогати́ тя,/ исто­ча́еши бо исцеле́ния./ Мы же, ра́дующеся, вопие́м ти́:// ра́дуйся, о́тче Пафну́тие.

Молитва

О свяще́нная главо́, земны́й А́нгеле, Небе́сный челове́че, вели́кий чудотво́рче, преподо́бне о́тче наш Пафну́тие! К тебе́ с ве́рою и любо́вию усе́рдно прибега́ем и умиле́нно про́сим: яви́ нам смире́нным и гре́шным свято́е и многомо́щное твое́ заступле́ние. Не дерза́ем, грех ра́ди на́ших, с свобо́дою чад Бо́жиих, проси́ти Го́спода и Влады́ку на́шего о поми́ловании и проще́нии. Но тебе́, моли́твенника к Нему́ благоприя́тна, предлага́ем и мо́лим, испроси́ нам у бла́гости Его́ да́ры благопотре́бныя и спаси́тельныя душа́м на́шим: ве́ру пра́ву, благоче́стие кре́пкое, покая́ние и́стинное, проще́ние грехо́в, житие́ соверше́нное, исправле́ние реши́тельное, да обрати́вшеся от злых дел к Богоугожде́нию, про́чее непрогневля́ем Го́спода наруше́нием святы́х Его́ за́поведей. Умоли́, свя́тче Бо́жий, Всевы́шняго Творца́ дарова́ти мир и благоче́стие стране́ на́шей правосла́вной. Сохрани́, уго́дниче Христо́в, святу́ю оби́тель твою́, созда́нную тобо́ю, и вся живу́щия и подвиза́ющияся в ней от вся́каго зла ненаве́тны. При́зри ми́лостивно на лю́ди, к тебе́ прибега́ющия, и вся проше́ния их во благо́е испо́лни. Всем же нам здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ плодоно́сие, ти́хое и благоуго́дное житие́, благу́ю, христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шном Суде́ у Всеми́лостиваго Бо́га исхода́тайствуй, я́ко вои́стину име́яй ве́лие к Нему́ дерзнове́ние. Ей, о́тче, ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва твоя́ пред лице́м Вседержи́теля Го́спода и ничто́же невозмо́жно есть хода́тайству твоему́, а́ще то́кмо восхо́щеши: сего́ ра́ди кре́пко на тя упова́ем и на твои́ святы́я моли́твы вельми́ наде́емся, я́ко ты приведе́ши нас предста́тельством твои́м в ти́хое приста́нище спасе́ния и насле́дники яви́ши ны све́тлаго Ца́рствия Христо́ва. Не посрами́ же упова́ния на́шего, чудотво́рче святы́й. И сподо́би нас вку́пе с тобо́ю блаже́нства ра́йскаго наслажда́тися, да сла́вим, хва́лим и велича́ем вели́кую ми́лость к нам Человеколю́бца Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ благо́е, оте́ческое заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку