ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Михаилу Клопскому, Новгородскому чудотворцу (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 8:

И́же на земли́ Христа́ ра́ди, во́лею в бу́йство преложи́вся,/ ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́,/ и, плотска́я игра́ния увяди́в посто́м и жа́ждею, и на земли́ лега́нием,/ от зно́я же и сту́дени, от дождя́ и сне́га,/ и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́ же уклони́лся еси́,/ ду́шу же очи́стил еси́ доброде́тельми, я́ко зла́то в горни́ле,/ о́тче преподо́бне Богоно́сне Михаи́ле,/ и ны́не на Небесе́х предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы./ Но я́ко име́я дерзнове́ние мно́гое,// моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Ду́ха Свята́го си́лою уподо́бился еси́ Богоглаго́ливым дре́вним проро́ком,/ сказа́в безве́стная и та́йная, и е́же го́де судьба́м Бо́жиим в сбытие́,/ и и́на мно́га чудеса́ о Христе́ сотвори́в,/ и лю́ди удиви́в, торжествова́ти устро́ил еси́, вопию́щия:// сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Молитва

О преподо́бне и преблаже́нне о́тче наш Михаи́ле, ты возжела́в усе́рдно ше́ствовати во след Го́спода на́шего Иису́са Христа́, вся плотска́я мудрова́ния отри́нул еси́: ты оте́чество свое́, род и вре́менное благоро́дство и земна́го ца́рствия насле́дие оста́вив, мона́шества и юро́дства путь ко спасе́нию и к насле́дию Ца́рствия Небе́снаго предъизбра́л еси́: прише́д же ди́вне во оби́тель сию́ Пресвяты́я Тро́ицы, в ней трудолю́бно и богоуго́дно подвиза́яся, по премно́гу ко устрое́нию ея́ споспешествова́л еси́: и от всех бед, от гла́да, вра́жияго нахожде́ния и о́гненнаго запале́ния, и вся́каго зла о́ную сохраня́я и защища́я живу́щих в ней и к ней притека́ющих путю́ Госпо́дню поуча́л еси́: ты и ны́не Пресвяте́й Тро́ице со все́ми святы́ми предстоя́ и непреста́нно насыща́яся зре́ния Божества́ Трисве́тлаго, помина́й, мо́лим тя, чту́щих святу́ю па́мять твою́: не премолчи́, уго́дниче Христо́в ко Го́споду моля́ся, да Он, благода́тию Свое́ю приосеня́я притека́ющих к тебе́ и мо́щи твоя́ уста́ми и се́рдцем лобыза́ющих здра́вы и невреди́мы сохрани́т и от вся́кия напа́сти свободи́т, подая́ путеше́ствующим в пути́ благоспе́шество, боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние, си́рым, вдови́цам и всем напа́ствуемым ско́рое заступле́ние и вспоможе́ние и от вра́жиих наве́тов тве́рдое огражде́ние и защище́ние: не преста́й же моля́ся и о Богохрани́мей стране́ на́шей, я́ко да, твои́м предста́тельством и моли́твами сохраня́еми, вси возмо́жем по́двиг тече́ния небла́зненно соверши́ти, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ заступле́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку