ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Димитрию, игумену Прилуцкому, Вологодскому чудотворцу (тропари, кондаки и молитва)

Тропарь, глас 1:

Свы́ше от Бо́га, пpеподо́бне,/ благода́ть пpия́л еси́ духо́вную,/ и от Него́ у́бо позна́лся еси́, блаже́нне,/ Того́ pа́ди и ты ду́хом позна́л еси́ лу́чшая Его́,/ бу́дущаго ве́ка пpебыва́ние,/ и по́стнически испыта́вся во свои́х оби́телех./ И ны́не со а́нгели ликовству́я,/ Спа́су всех за ны моли́ся, свя́те Дими́тpие, да вси вопие́м:/ Сла́ва Да́вшему ти кpе́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Ин тропарь, глас 1:

Свы́ше от Бо́га, преподо́бне, / благода́ть прия́л еси́, Дими́трие пресла́вне, / и Того́ си́лою укрепля́ем, / Ева́нгельски ходи́ти изво́лил еси́, / отону́ду же и от Христа́ возме́здие трудо́в обре́те, всеблаже́нне, / Его́же моли́ // спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь на сретение образа, глас 4:

Возсия́ днесь, я́ко со́лнце,/ пречестны́й о́браз священноле́пнаго твоего́ подо́бия,/ па́че со́лнца луча́ми чуде́с твои́х всех озаря́я,/ тьму бесо́вскую без ве́сти творя́,/ его́же ра́достно срета́ху,/ духо́вныя ли́ки соста́вльше,/ непреста́нно вопие́м ти:/ Дими́трие, о́тче наш, моли́ Спа́са всех/ сохрани́ти град твой и страну́ на́шу,/ ста́ду твоему́ спасе́ние подава́я// и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

От ю́ности, преподо́бне, крест твой взе́м, Христу́ после́довал еси́,/ в моли́твах и поще́ниих, во бде́ниих же и злострада́ниих пло́ть твою́ изнуря́я./ Те́мже и Всеви́дящее О́ко твоя́ труды́ ви́дев,/ чудесы́ тя прославля́ет, и всех зва́ти тебе науча́ет:// ра́дуйся, преподо́бне о́тче Дими́трие, по́стников удобре́ние.

Ин кондак, глас 3:

Жезло́м, свя́те Дими́трие, от Бо́га да́нным ти, / лю́ди своя́ упасе́ на па́житех зако́на живоно́сна, / зве́ря же неви́димаго шата́ние сокруши́ под но́зе тебе́ пою́щих, // я́ко да в беда́х тя те́пла предста́теля и́мамы.

Ин кондак на сретение образа, глас 8:

Христа́ еди́наго в жи́зни сей во след идти́ возжела́л еси́/ и, Того́ любо́вию земна́я отри́нув, премину́в Небе́сными,/ с ли́ки А́нгел водворя́яся, неотсту́пно предстои́ши Бо́гови,/ тем и ны́не пресвято́му твоему́ о́бразу сре́тения пра́здник ра́достно сотворя́юще,/ от неду́г исцеле́ние прие́млем, благода́рно вопию́ще:// ра́дуйся, преподо́бне о́тче Дими́трие, по́стников удобре́ние.

Молитва

О свяще́нная главо́, преди́вный чудотво́рче, богоно́сне о́тче наш Дими́трие! Усе́рдно припа́дающе к тебе́, мо́лимся: яви́, нам, смире́нным и гре́шным, многомо́щное твое́ заступле́ние. Се бо грех ра́ди на́ших, не и́мамы дерзнове́ния ко Го́споду проси́ти Его́ даро́в, нам благопотре́бных, но тебе́, моли́твенника к Нему́ благоприя́тного, предлага́ем и про́сим: испроси́ нам у бла́гости Его́ вся я́же на по́льзу душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру, пра́вду, наде́жду несумне́нну, любо́вь нелицеме́рну, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниях терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, в благоче́стии преуспе́яние, вожделе́нное здра́вие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, дожди́ благовре́менны, жите́йских потре́б дово́льство, мир во днех на́ших и благослове́ние свы́ше на вся́кая блага́я дела́ на́ша. Не забу́ди, чудотво́рче святы́й, ми́лостиво посеща́ти оби́тель свою́, гра́ды и ве́си страны́ на́шея правосла́вныя, сохраня́я и соблюда́я их моли́твами твои́ми от вся́кого зла. Помяни́ всех, ве́ру и любо́вь к тебе́ иму́щих и и́мя твое́ моли́твенно призыва́ющих, и во благи́х проше́ния их ми́лостиво испо́лни, осеня́я их свы́ше святооте́ческим твои́м благослове́нием. Ей свя́тче Бо́жий, не лиши́ и нас гре́шных твоего́ многомо́щнаго заступле́ния, но сподо́би нас кончи́ну жития́ благу́ю улучи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати. Да воспое́м и просла́вим ди́внаго во святы́х свои́х Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку