ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Варлааму Хутынскому, Новгородскому чудотворцу (тропари, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 3:

И́же на земли́ лега́нием,/ поще́нием же и бде́нием/ те́ло твое́ изнуря́я, преподо́бне,/ вся плотска́я мудрова́ния умертви́л еси́;/ и исцеле́ний струя́ незави́стная яви́лся еси́/ ве́рою притека́ющим к тебе́, Варлаа́ме, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 8:

Богодухо́вныя благода́ти испо́лнився / и разже́гся любо́вию Животворя́щия Тро́ицы, / млад яви́ся Бо́гу угожда́яй, / ревну́я святы́м отце́м преподо́бным, / вели́кия труды́ возлюби́в, / и поне́сл еси́, и де́монския посрами́в, мно́жества низложи́л еси́, / и преста́вися в ве́чный поко́й, / и ны́не подае́ши прося́щим неоску́дное исцеле́ние, / исцеля́я многоразли́чныя неду́ги, / мо́лимтися, святы́й преподо́бне о́тче Варлаа́ме, // непреста́нно моли́ся ко Го́споду о душа́х на́ших.

Кондак, глас 8:

Я́коже други́й Илия́ о́тче, дождь с небесе́ све́л еси́:/ он у́бо огнь сведе́, и царя́ удиви́,/ ты же лю́ди твоя́ возвесели́л еси́,/ и торжествова́ти устро́ил еси́./ Вели́кий бо Новгра́д вельми́ тобо́ю хва́лится,/ име́я мо́щи твоя́ в себе́,/ его́же сохраня́й от враг непоколеби́ма, да зове́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне Варлаа́ме, о́тче наш.

Молитва первая

О преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Варлаа́ме! Услы́ши нас моля́щихся тебе́ и бу́ди нам помо́щник в ско́рбех на́ших, и изба́ви нас от напа́стей, за мно́жество прегреше́ний находя́щих на ны; умоли́, уго́дниче Христо́в! Всеблага́го Бо́га дарова́ти нам оставле́ние всех от ю́ности на́шея до настоя́щаго дне и часа́, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми чу́вствы соде́янных на́ми согреше́ний, исхода́тайствуй нам невозбра́нный вход в Небе́сное Ца́рствие, да прославля́ем непреста́нно сла́вимую от А́нгел Всесвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь!

Молитва вторая

О свяще́нная главо́, преподо́бне и преблаже́нне о́тче наш Варлаа́ме вели́кий! не забу́ди нас рабо́в твои́х, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу, я́ко име́я к Нему́ дерзнове́ние и не премолчи́ моли́тися о нас ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Тебе́ бо даде́ся благода́ть моли́тися о нас; не мним бо тя ме́ртва бы́ти, и по сме́рти у́бо ду́хом твои́м не отступа́й от нас, но сохраня́й нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских. Па́стырю наш до́брый и свети́ло Росси́йское! се о́браз твой пред очи́ма на́шими предстаи́т всегда́: свята́я же твоя́ душа́ со безпло́тными Небе́сными ли́ки у Престо́ла Вседержи́теля предстои́т веселя́щися. Тебе́ припа́даем, о́тче святы́й Варлаа́ме, и со слеза́ми мо́лимся: моли́ Всеси́льнаго Бо́га о нас и о по́льзе душ на́ших, испроси́ нам вре́мя покая́ния и невозбра́нно пройти́ от всех возду́шных князе́й и изба́витися ве́чныя му́ки, и Ца́рствия Христо́ва прича́стниками бы́ти, да спасе́ни тобо́ю, просла́вим Го́спода на́шего Иису́са Христа́ со безнача́льным Его́ Отце́м и пресвяты́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку