ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Антонию Великому (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

Ревни́теля Илию́ нра́вы подра́жая,/ Крести́телю пра́выми стезя́ми после́дуя,/ о́тче Анто́ние,/ пусты́ни был еси жи́тель,/ и вселе́нную утверди́л еси́ моли́твами твои́ми./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Жите́йския молвы́ отри́нув,/ безмо́лвно житие́ сконча́л еси́,/ Крести́теля подража́яй вся́ким о́бразом преподо́бнейший,/ с ним у́бо тя почита́ем,// отце́в нача́льниче Анто́ние.

Молитва

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Анто́ние! Ве́руем, я́ко ты́, предстоя́ престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах ко Всеми́лостивому Го́споду Бо́гу, И́же всегда́ послу́шает тебе́, ве́рнаго раба́ и уго́дника Своего́. Сего́ ра́ди со умиле́нием смире́нно припа́даем к тебе́, свя́тче Бо́жий: не премолчи́ о на́с моли́тися ко Го́споду Бо́гу, в Тро́ице покланя́емому и сла́вимому, да, ми́лостивно призре́в на ны́, не попу́стит на́м поги́бнути во гресе́х на́ших, но да возста́вит па́дших, да пода́ст исправле́ние зло́му и окая́нному на́шему житию́, от гряду́щих грехопаде́ний восхища́я, и да прости́т на́м вся́, ели́ка согреши́хом мы́слию, сло́вом и де́лом, от рожде́ния до сего́ часа́. Ты́, подви́жниче доброде́тели, ве́си не́мощь и ско́рбь време́н настоя́щих, моли́ у́бо вы́ну Христа́ Бо́га, да николи́же на́с оставля́ет Его́ неизрече́нное милосе́рдие, но да храни́т на́с от мирски́х искуше́ний, от диа́вольских сете́й и от плотски́х похоте́й, да прии́мем от Него́ тобо́ю и вся́ потре́бная к жи́зни вре́менней, освобожде́ние от бе́д и напа́стей, и неосла́бное терпе́ние до конца́. Испроси́ на́м в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т на́ш и невозбра́нно прейти́ от земли́ на не́бо, мыта́рств же, и бесо́в возду́шных, и ве́чныя му́ки изба́витися, и сподо́битися Ца́рства Небе́снаго с тобо́ю и со все́ми святы́ми, угоди́вшими Го́споду Бо́гу и Спаси́телю на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку