ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Александру Свирскому (тропарь, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 4:

От ю́ности, Богому́дре, жела́нием духо́вным в пусты́ню всели́вся,/ еди́наго Христа́ возжела́л еси́ усе́рдно стопа́м в след ходи́ти,/ те́мже и а́нгельстии чи́ни, зря́ще тя, удиви́шася,/ ка́ко, с пло́тию к неви́димым ко́знем подвиза́вся, прему́дре,/ победи́л еси́ полки́ страсте́й воздержа́нием/ и яви́лся еси́ равноа́нгелен на земли́,/ Алекса́ндре, преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Я́ко многосве́тлая звезда́ днесь в страна́х росси́йских возсия́л еси́, о́тче,/ всели́вся в пусты́ню, Христо́вым стопа́м после́довати усе́рдно возжеле́л еси́/ и, Того́ свято́е и́го на ра́мо твое́ взем - честны́й крест,/ умертви́л еси́ труды́ по́двиг твои́х теле́сная взыгра́ния,/ те́мже вопие́м ти:/ спаси́ ста́до твое́, е́же собра́л еси́, му́дре, да зове́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, о́тче наш.

Молитва первая

О свяще́нная главо́, А́нгеле земни́й и челове́че Небе́сный, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Алекса́ндре, изря́дный уго́дниче Пресвяты́я и Единосу́щныя Тро́ицы, явля́й мно́гия ми́лости живу́щим во святе́й оби́тели твое́й и всем, с ве́рою и любо́вию притека́ющим к тебе́! Испроси́ нам вся благопотре́бная к житию́ сему́ вре́менному, и ну́жная к ве́чному спасе́нию на́шему. Посо́бствуй предста́тельством твои́м, уго́дниче Бо́жий, пред Го́сподем на враги́ ви́димыя и неви́димыя. Ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зненный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш. Да в ми́ре глубо́це пребу́дет свята́я Правосла́вная Це́рковь Христо́ва, и в благострое́нии зи́ждется оте́чество на́ше, во вся́ком благоче́стии неруши́мо. Бу́ди всем нам, чудотво́рче святы́й, помо́щник ско́рый во вся́кой ско́рби и обстоя́нии. Наипа́че же в час кончи́ны на́шея яви́ся нам засту́пник благосе́рдый, да не пре́дани бу́дем на мыта́рствех возду́шных вла́сти зло́бнаго мироде́ржца, но да сподо́бимся непреткнове́ннаго восхо́да в Ца́рствие Небе́сное. Ей, о́тче, моли́твенниче наш при́сный! Не посрами́ упова́ния на́шего, не пре́зри смире́нная моле́ния на́ша, и предста́тельствуй за нас пред Престо́лом Живонача́льныя Тро́ицы, да сподо́бимся вку́пе с тобо́ю и со все́ми святы́ми, мы недосто́йнии, в селе́ниих ра́йских сла́вити вели́чие, благода́ть и ми́лость Еди́наго в Тро́ице Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Алекса́ндре! Испроси́ нам вся к житию́ сему́ вре́менному благопотре́бная, па́че же к ве́чному спасе́нию на́шему ну́жная. Бу́ди нам, раба́м Бо́жиим (имена), чудотво́рче святы́й, во вся́кой ско́рби и обстоя́нии ско́рый помо́щник. Наипа́че же в час кончи́ны на́шея яви́ся нам засту́пник благосе́рдый, да не пре́дани бу́дем на мыта́рствах возду́шных вла́сти зло́бнаго мироде́ржца, но да сподо́бимся непреткнове́ннаго восхо́да во Ца́рствие Небе́сное. Ей, о́тче, моли́твенниче наш при́сный! Не посрами́ упова́ния на́шего, не пре́зри смире́нных моле́ний на́ших, но при́сно о нас пред Престо́лом Живонача́льныя Тро́ицы предста́тельствуй, да сподо́бимся вку́пе с тобо́ю и со все́ми святы́ми, а́ще и недосто́йни есмы́, в селе́ниих ра́йских сла́вити вели́чие, благода́ть и ми́лость Еди́наго в Тро́ице Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку