ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Князю Георгию (Юрию) Всеволодовичу Владимирскому (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 8:

На высоте́ вели́каго княже́ния седя́,/ яви́лся еси́, благоче́стием и ве́рою сия́я оте́честву своему́, я́ко со́лнце;/ по Святе́й Тро́ице ре́вностию разже́гся/ и за ве́ру кре́пко пострада́в, кровь твою́ пролия́л еси́./ Тем и отсе́ченая твоя́ за Христа́ глава́ свиде́тельствует я́ве о тебе́,/ приле́пшая по сме́рти к телеси́ твоему́,/ с не́юже и до днесь нетле́нны пребыва́ют мо́щи твоя́,/ от ни́хже источа́еши исцеле́ния душа́м и телесе́м на́шим./ Но я́ко дерзнове́ние име́я ко Христу́, страстоте́рпче Гео́ргие,/ непреста́нно моли́ держа́ву твою́ и сро́дник твои́х // безвре́дну сохрани́ти моли́твами твои́ми.

Кондак, глас 8:

Христо́ве сме́рти подо́бяся/ и Того́ испи́ти ча́шу возжеле́в, я́ко Живота́,/ за Него́же му́жески подвиза́лся еси́, презре́в земно́е ца́рство,/ от безбо́жных ва́рвар пострада́в до сме́рти,/ Гео́ргие Богому́дре.// Тем моли́, спасти́ся ве́рным лю́дем моли́твами твои́ми.

Молитва

О богоизбра́нный чудотво́рче, пресла́вный уго́дниче Христо́в, Це́ркве Правосла́вныя побо́рниче, Ца́рства Росси́йскаго защи́тниче, вели́кий кня́же Гео́ргие! Прекло́ньше коле́на, мо́лим тя: при́зри на ны гре́шныя, прибега́ющия к твоему́ заступле́нию, услы́ши сие́ ма́лое моле́ние на́ше и те́плым твои́м предста́тельством умоли́ ми́лостиваго Бо́га, Ему́же предстои́ши с ли́ки А́нгел и со все́ми святы́ми, да сохрани́т нас в едине́нии Правосла́вныя Це́ркве и утверди́т в сердца́х на́ших дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, и изба́вит нас от вся́каго зла́го искуше́ния. По вели́цей любви́ твое́й, е́юже бли́жния твоя́ возлюби́л еси́, испроси́ у всеще́драго Го́спода Оте́честву твоему́, и на́шему ку́пно, мир и благоустрое́ние; всем же нам, недосто́йным, усе́рдно к тебе́ припа́дающим, богоуго́дное и безмяте́жное житие́. О святы́й засту́пниче наш, не оста́ви нас сла́бых и безпо́мощных, моли́ся за ны ко Го́споду и Пречи́стей Влады́чице Богоро́дице, подви́гни с собо́ю на моли́тву о нас богопросла́вленныя сро́дники твоя́, святы́я кня́зи Андре́я и Гле́ба, с ни́миже вку́пе зде на земли́ нетле́нными моща́ми почива́еши и на Небеси́, у Престо́ла Царя́ Небе́сного предстои́ши, да да́рует Он всеще́дрый вся нам, я́же к по́льзе вре́менней и ве́чней потре́бная; да не возда́ст нам по дело́м на́шим, но по неизрече́нному человеколю́бию Своему́ прости́т согреше́ния на́ша, да изба́вит нас от вся́кия ну́жды и печа́ли, ско́рби и боле́зни; да ниспосле́т нам благо́е наме́рение и си́лу подвиза́тися в исправле́нии жития́ на́шего, и в бу́дущем ве́це да сподо́бит нас вни́ти в Ца́рствие Небе́сное и сла́вити всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку