ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Княгине Иулиании Вяземской, Новоторжской (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 2:

Благоче́стно в зако́не пожи́вши / и благи́ми де́лы украси́вшися, / я́ко кре́пкий адама́нт, яви́ся, / целому́дренная свята́я благове́рная княги́не Иулиани́е, / тле́нную сла́ву и добро́тство теле́сное презре́вши, / злоко́зненнаго врага́ победи́ла еси́, / целому́дрия ра́ди му́ченическую смерть прия́ла еси́. / Сего́ ра́ди от Христа́ Бо́га нетле́нным и ве́чным венце́м венча́вшися, / ны́не с ли́ки му́ченик лику́еши / и нам ве́лия чудеса́, приходя́щим ко гро́бу твоему́, / оби́льно источа́еши. / Те́мже ти вопие́м: / моли́ся Христу́ Бо́гу о всех нас, // ве́рою и любо́вию страда́ния твоя́ почита́ющих.

Кондак, глас 2:

Воспое́м днесь Благоде́теля всех Бо́га, / просла́вльшаго в Росси́и Иулиани́ю Богому́друю, / да моли́твами ея́ пода́ст душа́м на́шим // грехо́в оставле́ние и ве́лию ми́лость.

Молитва

О блаже́нная госпоже́, пресла́вная Христо́ва му́ченице, Небе́сных А́нгелов сожи́тельнице,  благове́рная княги́не Иулиани́е, до́бре за чистоту́ подвиза́вшаяся, ея́ же ра́ди и Боже́ственными дара́ми обогати́вшаяся, во вре́менней жи́зни лю́те от злоко́зненнаго врага́ пострада́вшая, утеше́ние же неконча́емое от Христа́ Бо́га получи́вшая, благи́ми де́лы и кро́тостию украси́вшаяся и кро́тких зе́млю насле́довавшая, благоче́стно в зако́не пожи́вшая и вельми́ ны́не чудесы́ просия́вшая! Ты, я́же чистоты́ ра́ди твоея́ серде́чныя, прия́ла в тя свет Свята́го Ду́ха и была́ еси́ всех благи́х дел сокро́вище на земле́ и, сего́ ра́ди благи́й коне́ц му́ченичества улучи́вши, неизрече́ннаго све́та сподо́блена еси́ в ве́чных кро́вех Небе́снаго селе́ния. Ты, я́же со святы́ми собо́рами водворя́ешися и с му́ченик ли́ки весели́шися, помяни́ и нас, доброде́тельное твое́ житие́, и страда́ния твоя́ му́ченическая похваля́ющих, и с духо́вною ра́достию почита́ющих твою́ па́мять. При́зри на ны, волна́ми жите́йскими обурева́емыя, да твои́ми моли́твами, до́бре пожи́вше, диа́вольских избежи́м сете́й и с тобо́ю ве́чных благ сподо́блены бу́дем. О всеблаже́нная страстоте́рпице, всех Влады́це и Бо́гу блага́я и ве́рная рабо́ яви́вшаяся! Днесь со́браннии в хра́ме твое́м, к моще́м твои́м припа́дающе, умиле́нно вопие́м и мо́лим тя: моли́ с на́ми и о нас умоля́емого от Своего́ благоутро́бия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и пода́ст нам вся, я́же ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и всем, на вся́ком ме́сте, во вся́кой ско́рби и обстоя́нии тре́бующим Его́ человеколю́бия и по́мощи, вели́кую Свою́ ми́лость. Да благода́тию Бо́жиею и твои́м те́плым хода́тайством здра́ви всегда́ душе́ю и те́лом пребыва́юще, сла́вим ди́вного во святы́х Свои́х Бо́га Изра́илева, не удаля́ющаго по́мощи Своея́ от нас, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку