ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Виленская - Остробрамская (тропарь, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,// Тя бо и Еди́ну наде́жду и́мамы.

Кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Молитва первая

О, Всеми́лостивая Госпоже́, Цари́це Богоро́дице, от все́х родо́в избра́нная и все́ми ро́ды небе́сными ублажа́емая! Воззри́ ми́лостиво на предстоя́щия пред свято́ю ико́ною Твое́ю лю́ди сия́, усе́рдно моля́щияся Тебе́, и сотвори́ предста́тельством Твои́м и заступле́нием у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да никто́ же оты́дет от ме́ста сего́ то́щ упова́ния своего́ и посра́млен в наде́жде свое́й, но да прии́мет ки́йждо от Тебе́ вся́ по благо́му изволе́нию се́рдца своего́, по ну́жде и потре́бе свое́й, во спасе́ние души́ и во здра́вие те́лу. Наипа́че же осени́ и огради́ покро́вом Твои́м, Милосе́рдная Ма́ти, Це́рковь Твою́ Святу́ю, вы́шним Твои́м благослове́нием архиере́и на́ши правосла́вныя укрепи́, ми́ром огради́, и Святе́й Твое́й Це́ркви це́лых, здра́вых, че́стных, долгоде́нствующих, пра́во пра́вящих сло́во Своея́ и́стины да́руй, от все́х же ви́димых и неви́димых вра́г, со все́ми правосла́вными христиа́ны, ми́лостиво изба́ви, и во правосла́вии и тве́рдей ве́ре до конца́ веко́в непосту́пно и неизме́нно сохрани́. Призира́й благосе́рдием, Всепе́тая, и призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния на всю́ страну́ на́шу, гра́ды на́ша и гра́д се́й [или́: хра́м се́й, или́: и духо́вный вертогра́д, зде́ су́щий], и на сия́ бога́тыя Твоя́ ми́лости неоску́дно излива́й. Ты́ бо еси́ всеси́льная Помо́щница и Засту́пница все́х на́с. Приклони́ся к моли́твам и все́х ра́б Твои́х, ко святе́й ико́не Твое́й зде́ притека́ющих, услы́ши воздыха́ния и гла́сы, и́миже раби́ Твои́ мо́лятся во святе́м ме́сте се́м. А́ще же и инове́рный, и иноплеме́нник, зде́ преходя́, помо́лится, услы́ши, чадолюби́вая Госпоже́, и сего́ человеколю́бне и ми́лостивно соде́лай, я́же к по́мощи ему́ и ко спасе́нию. Ожесточе́нныя же и разсе́янныя сердцы́ свои́ми во страна́х на́ших на пу́ть и́стины наста́ви: отпа́дшия от благочести́выя ве́ры обрати́ и па́ки святе́й Правосла́вней Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви сопричти́. В доме́х люде́й Твои́х и во бра́тии святы́я оби́тели сея́ ми́р огради́ и соблюди́, в ю́ных бра́тство и смиренному́дрие утверди́, ста́рость поддержи́, о́троки наста́ви, в во́зрасте соверше́ннем су́щия умудри́, си́рыя и вдови́цы заступи́, утесне́нныя и в ско́рбех су́щия уте́ши и охрани́, младе́нцы воспита́й, боля́щия уврачу́й, плене́нныя свободи́, огражда́ющи ны́ при́сно от вся́каго зла́ бла́гостию Твое́ю, и уте́ши ми́лостивным Твои́м посеще́нием и вся́ благоде́ющия на́м. Да́руй же, Блага́я, земли́ плодоно́сие, возду́ху благорастворе́ние и вся́, я́же на по́льзу на́шу, да́ры благовре́менныя и благопотре́бныя, всемо́щным Твои́м предста́тельством пред Всесвято́ю Живонача́льною Тро́ицею. Пре́жде отше́дшия отцы́ и ма́тери, бра́тию и сестры́ на́ша, и вся́ от ле́т дре́вних ко святе́й ико́не Твое́й се́й припа́давшия, упоко́й в селе́ниих святы́х, в ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же не́сть печа́ль и воздыха́ние. Егда́ же приспе́ет и на́ше от жития́ сего́ отше́ствие и к ве́чной жи́зни преселе́ние, предста́ни на́м, Преблагослове́нная Де́во, и да́руй христиа́нскую кончи́ну жития́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и Святы́х Та́ин прича́стну, да и в бу́дущем ве́це сподо́бимся вси́, ку́пно со все́ми святы́ми, безконе́чныя блаже́нныя жи́зни во Ца́рствии возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це и гра́да на́шего Ки́ева всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бное пе́ние сие́ от на́с недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет на́м, гре́шным, и да проба́вит бла́гость Свою́ чту́щим Тя́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. К кому́ бо возопии́м Влады́чице? К кому́ прибе́гнем в го́рестех на́ших, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто́ пла́ч на́ш и воздыха́ния на́ша прии́мет, а́ще не Ты́, Пренепоро́чная, Наде́ждо христиа́н и прибе́жище на́м гре́шным? Кто́ па́че Тебе́ в напа́стех защити́т? Те́м же мо́лим Тя́ усе́рдно: покры́й Твои́м хода́тайством на́ша прегреше́ния, защити́ на́с от вра́г ви́димых и неви́димых, умягчи́ сердца́ злы́х челове́к, возстаю́щих на на́с. О, Ма́ти Го́спода на́шего Творца́! Ты́ еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цве́т чистоты́. Приими́ недосто́йную моли́тву на́шу и соблюди́ на́с в чистоте́ душе́вней, сохрани́ на́с от наве́та злы́х челове́к и от внеза́пныя сме́рти, и да́руй на́м пре́жде конца́ покая́ние. Поми́луй на́с в дневны́х часе́х и у́тренних и вече́рних, и во вся́кое вре́мя сохрани́ на́с: стоя́щих, седя́щих соблюди́, и на вся́ком пути́ ходя́щих, и в нощны́х часе́х спя́щих снабди́, покры́й и заступи́. На вся́ком ме́сте и на вся́кое вре́мя бу́ди на́м, Ма́ти Преблага́я, стена́ необори́мая и заступле́ние кре́пкое. Ты́ храни́тельница жи́зни всея́ на́м яви́ся, Пречи́стая; Ты́ на́с изба́ви от бесо́в в ча́с сме́рти; Ты́ и по сме́рти упокое́ние обрести́ испроси́ у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего. Мы́ же, гре́шнии, со упова́нием моле́ния Тебе́ возно́сим и уми́льно вопие́м: ра́дуйся, Благода́тная; ра́дуйся, Обра́дованная; ра́дуйся, Преблагослове́нная; Госпо́дь с Тобо́ю, с Тобо́ю с на́ми. К Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей, и Тебе́, я́ко всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш по Христе́ Бо́зе предае́м, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку