ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Черниговская - Елецкая (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 6:

Твоего́ милосе́рдия дарова́ния воспомина́юще, Влады́чице, / и Твой чудотво́рный о́браз благогове́йно лобыза́юще, / упова́нием же Твоея́ по́мощи сердца́ на́ша веселя́ще,/ а́ки среди́ нас пребыва́ющую Тя помышля́ем / и ве́рою Тебе́ вопие́м: / Твоего́ моли́ Сы́на и Го́спода, / да научи́т нас за́поведи Его́ всегда́ твори́ти / и злы́я искуше́ния побежда́ти, / и Тебе́, Предста́тельницу на́шу, // досто́йно пе́ти и сла́вити во ве́ки.

Кондак, глас 5:

На неувяда́емом дре́ве уго́днику яви́вшися, / Твое́ же предста́тельство всем моля́щимся при́сно явля́ющи, Влады́чице, / и на́шего не отврати́ смире́ннаго моле́ния, / но прегреше́ний на́ших проще́ния испроси́ / и, ско́рби душ на́ших отъе́мши, / благода́рственное на́ше приими́ поклоне́ние, // да любо́вию Тя во ве́ки сла́вим, Всепе́тая.

Молитва

Премилосе́рдая на́ша Засту́пнице, и душ на́ших блага́я Храни́тельнице, и теле́с на́ших милосе́рдая Цели́тельнице, Богоро́дице Де́во! Ве́мы, я́ко недосто́йни есмы́, не то́чию Твои́х дарова́ний прича́стницы бы́ти, но и оче́й свои́х на чудотво́рный Твой о́браз возвести́, зане́ ду́ши на́ша грехо́в ипо́лнены суть и о́чи зави́стными и блу́дными воззре́ньми оскверне́ни суть. Оба́че Твое́ сострада́ние челове́ком, в ну́ждах и ско́рбех пребыва́ющим, воспомина́юще, им же Твоего́ Боже́ственнаго Сы́на на пе́рвое чу́до в Ка́не Галиле́йстей преклони́ла еси́, и да́же до днесь Того́ пра́ведный гнев от гре́шников отвраща́еши, па́ки и па́ки на мольбу́ Тебе́, пред чудотво́рным Твои́м о́бразом, подвиза́емся и со смире́нным упова́нием Тебе́ про́сим: испроси́ грехо́м на́шим проще́ние, от па́губных страсте́й исцеле́ние, от нечу́вствия и от сна духо́внаго пробужде́ние и о доброде́телех христиа́нских ре́вность. Си́ми у́бо дарова́ньми ду́ши на́ша укра́сивши, изба́ви нас от го́рестей в уны́ние некре́пкая сердца́ на́ша поверга́ющих, исцели́ боле́зни моля́щихся и о ни́хже моли́тву ти́и прино́сят, от напра́сныя сме́рти жизнь на́шу сохрани́ и сию́ христиа́нскою кончи́ною во вре́мя подо́бно увеча́ти сподо́би. Но и земно́е на́ше пребыва́ние от взаи́мныя зло́бы и за́висти огради́, и в любви́ Христо́вой сие́ препровожда́ти нам помози́. Це́рковь Сы́на Твоего́ во всей вселе́нней умно́жи и утверди́, еретико́м обраще́ние ко и́стине испроси́, язы́ком же неве́рным ве́ры и́стинное позна́ние. Та́кожде и одоле́ние на враги́ и супоста́ты да́руй, и всех нас научи́, я́коже во дни весе́лия, та́ко и во дни печа́ли Тебе́ прославля́ти и о всех Сы́на Твоего́ благодари́ти, житие́ свое́ в Его́ святу́ю во́лю вруча́ти со упова́нием ве́чнаго спасе́ния ожида́ти, да и та́мо просла́вим Его́ пресвято́е и́мя и Твое́ милосе́рдое предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку