ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Холмская (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 5:

Я́ко Матери́нское благослове́ние, дарова́ла еси́, Пречи́стая Де́во,/ пречу́дную ико́ну Твою́/ правосла́вным отце́м на́шим на го́ру Хо́лмскую,/ та́ко и ны́не, презира́юще мно́жество грехопаде́ний на́ших,/ не оста́ви на́с, о, Всепе́тая Ма́ти,/ но пребу́ди любо́вию с на́ми до сконча́ния ве́ка // и отве́рзи на́м ра́йския две́ри.

Кондак, глас 6:

Пресвяте́й Де́ве Богоро́дице,/ ди́вными ико́нами Свои́ми, я́ко звезда́ми, Це́рковь Правосла́вную украсившей/ и правосла́вным лю́дем земли́ Хо́лмския пречу́дный о́браз се́й дарова́вшей,/ благода́рственное воспева́ем пе́ние;/ Ты́ же Пречи́стая,/ укрепи́ на́с в Правосла́вней ве́ре,/ да зове́м Ти́:/ Ра́дуйся, Цари́це небесе́ и земли́ // и лю́бящая Ма́ти все́х с ве́рою чту́щих Тя́.

Молитва

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, áще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое прии́мет, áще не Ты, Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище нам, гре́шным? Кто пáче Тебе́ в напáстех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́, и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице Мáти Бо́га моего́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́, гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя, Цари́це Небе́сная; не отступи́ от мене́, раба́ Твоего́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне Мáти и засту́пница. Вручáю себе́ ми́лостивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя, гре́шнаго, к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да плáчуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный аз, áще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О, Влады́чице Цари́це Небе́сная! Ты ми уповáние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ преблага́я и ско́рая засту́пнице! Покры́й Твои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от враг ви́димых и неви́димых; умягчи́ сердца́ злых челове́к, возстаю́щих на мя. О, Мáти Го́спода моего́ Творцá! Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чистоты́. О, Богороди́тельнице! Ты подáждь ми по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем, еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего и́мам заступле́ние; и Твои́м пречу́дным заступле́нием да избáвлюся от вся́кия беды́ и напа́сти, о Пренепоро́чная и Пресла́вная Бо́жия Мáти Мари́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, благода́тная, ра́дуйся, обра́дованная; ра́дуйся, преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку