ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Умягчение злых сердец (Семистрельная) (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 5:

Умягчи́ на́ша зла́я сеpдца́, Богоpо́дице,/ и на́пасти ненави́дящих нас угаси́/ и вся́кую тесноту́ души́ на́шея pазpеши́,/ на Твой бо святы́й о́бpаз взиpа́юще,/ Твои́м состpада́нием и милосе́pдованием о нас умиля́емся/ и pа́ны Твоя́ лобыза́ем,/ стpел же на́ших, Тя теpза́ющих, ужаса́емся./ Не даждь нам, Ма́ти Благосе́pдная,/ в жестосе́pдии на́шем и от жестосе́pдия бли́жних поги́бнути,// Ты бо еси́ вои́стину злых сеpде́ц умягче́ние.

Кондак, глас 2:

Благода́тию Твое́ю, Влады́чице,/ умягчи́ сердца́ злоде́ев,/ низпосли́ благоде́телей,/ соблюда́ющи их от вся́каго зла,/ благомоля́щимся Ти усе́рдно// пред честны́ми ико́нами Твои́ми.

Молитва

О, Многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, превы́шшая всех дще́рей земли́ по чистоте́ Свое́й и по мно́жеству страда́ний, Тобо́ю на земли́ пренесе́нных! Приими́ многоболе́зненная воздыха́ния на́ша и сохрани́ нас под кро́вом Твоея́ ми́лости, ина́го бо прибе́жища и те́плаго предста́тельства, ра́зве Тебе́, не ве́мы, но, я́ко дерзнове́ние иму́щи к И́же от Тебе́ Рожде́нному, помози́ и спаси́ ны моли́твами Свои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго, иде́же со все́ми святы́ми бу́дем воспева́ти хвалу́ в Тро́ице Еди́ному Бо́гу, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку