ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Тучная Гора (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,// Тя бо и Еди́ну наде́жду и́мамы.

Кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Молитва

О, всеми́лостивая Влады́чице на́ша Пресвята́я Богоро́дице Мари́е! При́зри на ны погиба́ющия рабы́ Твоя́, бе́хом бо мы ме́рзкия, бе́хом бо мы блу́дныя, бе́хом бо мы злоречи́выя, а па́че всего́ горды́я, ны́не же ви́дехом всю ме́рзость на́шу пред очеса́ми Го́спода и уже́ несмь досто́йны предста́ти пред лице́м Его́, и то́кмо Тя Влады́чице, я́ко Многоми́лостивую себе́ Засту́пницу призыва́ем. О Ма́ти Бо́жия, во гресе́х су́щих не оста́ви нас. Наде́ждо на́ша несумне́нная, обнови́ нас в покая́нии, возста́ви ко исполне́нию за́поведей Бо́жиих, учини́ нас в Це́ркве Святе́й и сотвори́ досто́йными Свята́го Прича́стия Животворя́щим и Боже́ственным и Стра́шным Та́йнам; Ты бо при́сно мо́лиши за ны Сы́на Своего́ и Бо́га, ве́мы я́ко мно́го бо мо́жет моле́ние ма́тернее. И да испроси́ у Христа́ Бо́га здра́вия нам теле́сного, и я́ко Ми́лостивая, облагодати́ ду́ши на́ша, посли́ мир и благо́е поспеше́ние всем бли́жним на́шим, при́зри на град наш храни́мый покро́вом Твои́м, ему́же яви́ ско́рое заступле́ние от чудотво́рныя и благоле́пныя святы́я Твоея́ ико́ны, ю́же ны́не благода́рне лобыза́ем, и сохрани́ его́ и вся ини́и гра́ди и ве́си и весь род правосла́вный от вся́ких напра́сных бе́дствий; и отрази́ ересе́й наше́ствие от язы́к иноплеме́нных на нас находя́щия, раско́лы разори́, ра́спри и ины́я разделе́ния в Це́ркви Бо́жией, я́ко еле́ем Твои́м целе́бным, любо́вию нелицеме́рной ума́стив, наде́жно упра́ви, да ми́рное и благочести́вое житие́ бу́дет в уде́л нам, и да сподо́бимся до́брыя глаго́лы от Сы́на Твоего́ и Судии́ на́шего слы́шати под Судо́м Его́ пра́вым, Ему́ же сла́ва и честь и поклоне́ние со безнача́льным Его́ Отце́м и Всеблагода́тным Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку