ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Пюхтицкая «У источника» (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 1:

Утеше́ние все́х скорбя́щих,/ Ско́рая Помо́щнице в туге́ серде́чней к Тебе́ прибега́ющим,/ услы́ши на́с, Влады́чице,/ и да́ждь на́м на пути́ к жи́зни ве́чней/ ду́ш и серде́ц от скве́рн очище́ние/ и я́ко еле́нь на исто́чники водны́я / к Ца́рству Небе́сному // неустанное стремле́ние.

Кондак, глас 4:

Пресвята́я Богоро́дице, Де́во,/ утоли́ жа́жду спасе́ния стра́ждущия души́ моея́/ у Исто́чника во́д живы́х — / Боже́ственнаго Сло́ва, Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ при́зри на лю́бящих и сла́вящих Тя́, Пречи́стая,/ и покры́й на́с покро́вом милосе́рдия Твоего́ // от вся́ких зо́л, тревог и бу́рь мо́ря жите́йскаго.

Молитва

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред светоза́рным о́бразом Твои́м и смире́нно мо́лим: прости́, Всеми́лостивая, вся́ заблужде́ния на́ша и вся́ оскорбле́ния, в ве́дении или́ в неве́дении Сы́ну Твоему́ и Спаси́телю на́шему от ю́ности оби́льно нанесенная неисполнением за́поведей Его́ святы́х, небреже́нием к святы́не, нераде́нием в моли́тве и нетерпе́нием в несе́нии креста́ на́шего. При́зри на жа́жду спасе́ния и несильныя труды́ и пребу́ди с многогре́шным, но оста́вшимся ве́рным Сы́ну Твоему́ ма́лым Его́ стадо́м по нело́жному сло́ву Его́, во Святе́м Ева́нгелии рече́нному: «Не бо́йся, ма́лое ста́до: я́ко благоизво́ли Оте́ц ва́ш да́ти ва́м Ца́рство». О Животворя́щий Исто́чниче на́шего утеше́ния, к Тебе́ возно́сим смире́нное сие́ моле́ние и про́сим Ма́терняго Твоего́ о на́с заступле́ния пред Престо́лом Отца́ на́шего Небе́снаго. Не лиши́ на́с Ца́рства сего́ благода́тнаго за премно́гия грехи́ на́ша, и́бо ве́мы, я́ко ничто́ вне́шнее и самолюбивое, го́рдое и тщесла́вное, ни сла́вныя достиже́ния мирски́я, ни доброде́тели, с та́йным самолюбованием соверша́емыя, ни степе́ни, ни чи́ны, ни са́мое и́ноческое зва́ние не возмо́гут возвести́ на́с в Ца́рствие Небе́сное, то́кмо се́рдце чи́стое и ду́х сокруше́нный и смире́нный, за мно́гия моли́твенныя труды́ Ду́хом Святы́м да́руемыя. Помози́ на́м оставшиеся дни́ жи́зни на́шея в ду́хе и и́стине покланя́тися Сы́ну Твоему́, Милосе́рдная Богоро́дице, и, стяжа́в нелицеме́рную любо́вь к Бо́гу и бли́жнему, испо́лнити сию́ пе́рвейшую за́поведь Госпо́дню, еди́нственно приводя́щую в Ца́рство Небе́сное. Не взира́я на недосто́инство на́ше, сподо́би на́с соде́латися ча́дами Бо́жиими по благода́ти и насле́довати жи́знь ве́чную со все́ми, в покая́нии Бо́гу угоди́вшими, и введи́ на́с, Ма́ти Бо́жия, я́звами Сы́на Твоего́ Иису́са Претихаго в Небе́сный Черто́г Его́, дабы́ ве́чно сла́вити и воспева́ти Пречестно́е и Великоле́пое и́мя Всесвяты́я Тро́ицы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку