ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Призри на смирение (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

Необори́мая стена́ о́браз Тво́й и исто́чник чуде́с,/ я́коже дре́вле от Него́ заступле́ние Твое́ гра́ду Пско́ву дарова́ла еси,/ та́ко и ны́не на́с от все́х бе́д и скорбе́й ми́лостивно изба́ви/ и спаси́ ду́ши на́ша я́ко любвеоби́льная Ма́ти.

Кондак, глас 3:

Пренепоро́чная Де́во,/ отображе́ние Ли́ка Твоего́ чту́щих благода́рныя да́ры прие́млеши,/ живы́м и ме́ртвым помога́еши,/ гра́д и страну́ на́шу заступа́еши,/ и к Сы́на Твоему́ моли́твы прино́сиши,// и спа́саеши все́х на́с.

Молитва

О, Пресвята́я Госпоже́, Де́во Богоро́дице, вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це! При́зри с высоты́ небе́сной ми́лостивным Твои́м о́ком на на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, со умиле́нием и слеза́ми моля́щихся пред Пречи́стым о́бразом Твои́м; не лиши́ на́с Твоего́ заступле́ния и покро́ва Держа́внаго в стра́нствии се́м земно́м, многоско́рбном и многомяте́жнем. Спаси́ на́с в поги́бели и ско́рби су́щих, воздви́гни из глубины́ грехо́вныя, просвети́ у́м на́ш, омраче́нный страстьми́ и уврачу́й я́звы ду́ш и теле́с на́ших! О, Всеще́драя Ма́ти Человеколюби́ваго Влады́ки! Удиви́ на на́с пребога́тыя ми́лости Твоя́, укрепи́ немощну́ю во́лю на́шу к де́ланию за́поведей Христо́вых, умягчи́ окамене́лая се́рдца на́ша любо́вию к Бо́гу и бли́жним, да́руй на́м сокруше́ние серде́чное и покая́ние и́стинное, да очи́стившеся от скве́рны грехо́вныя, сподо́бимся ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем и нелицеприя́тнем Суде́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку