ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Порт-Артурская "Торжество Пресвятой Богородицы" (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

Дне́сь торжеству́ет гра́д Владивосто́к,/ и с ни́м сликовству́ют вси́ преде́лы земли́ Дальнеросси́йския:/ срета́я вно́вь обре́тенную ико́ну Твою́, Богома́ти,/ По́рт-Арту́рскою нарече́нную,/ в благослове́ние и зна́мение торжества́/ христолюби́вому во́инству Да́льней Росси́и дарова́нную,/ на ню́ же взира́ющие вси́ зове́м:/ Ру́сь Свята́я, храни́ ве́ру правосла́вную, // в не́й же твое́ утвержде́ние.

Кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, // предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Молитва

О, Пресвята́я Госпоже́ Де́во Богоро́дице, превы́сшая Херуви́мов и Серафи́мов и Святе́йшая всех святы́х! Припа́дая к святе́й ико́не Твое́й, смире́нно мо́лимся: вонми́ гла́су моле́ния на́шего, виждь ско́рби, виждь беды́ на́ша, и я́ко любвеоби́льная Ма́ти, потщи́ся на по́мощь нам беспо́мощным, умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего: да не преда́ст земли́ на́шей на поруга́ние ва́рваров, да не погуби́т нас за беззако́ния на́ша, но яви́т человеколю́бно нам ми́лость Свою́. Испроси́ нам, Влады́чице, у бла́гости Его́: теле́сное здра́вие и душе́вное спасе́ние, ми́рное житие́ и земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние и благослове́ние свы́ше на вся блага́я дела́ и начина́ния на́ша. И я́коже дре́вле ми́лостиво яви́ла нам ико́ну Свою́ «Порт-Арту́рскую», я́ко защи́тницу земли́ Дальнеросси́йския, но за неве́рие и неблагогове́ние к святы́ням церко́вным язы́чниками плене́нную, та́ко и ны́не припа́даем к вновь обре́тенному Твоему́ о́бразу и прино́сим на́ше усе́рдное молитвосло́вие. О, Цари́це Всепе́тая! Простри́ ко Го́споду богоно́сныя ру́це Твоя́, и́миже Богомладе́нца Иису́са Христа́ носи́ла еси́ и умоли́ Его́ изба́вити нас от вся́кого зла́. Яви́, Влады́чице, ми́лость Твою́ нам: боля́щия исцели́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помози́ и сподо́би нас благоче́стно житие́ земно́е соверши́ти, христиа́нскую кончи́ну получи́ти и Ца́рствие Небе́сное насле́дити, Ма́терним Твои́м хода́тайством к Ро́ждшемуся от Тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему. Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку