ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Помощница в родах (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

Ма́ти Бо́га на́шего,/ во утро́бе заче́нши Христа́ Жизнода́вца,/ по́мощи в рожде́нии Того́ не потре́бовала еси́,/ те́мже ле́гце разреши́тися рабо́м Твои́м благослови́ и помози́,/ и младе́нцев и́х во вре́мя благопотре́бное роди́тися иму́щих,/ под покро́в Тво́й, я́ко Ма́терь, мо́лим, приими́: // Ты́ бо еси́ в ро́дах Помо́щница, Засту́пница рабо́м Твои́м.

Кондак, глас 2:

Сле́з Е́виных разреше́ние,/ проро́ческих писа́ний исполне́ние,/ от Ду́ха Свята́го Богомладе́нца заче́ншая,/ и во я́слех Вифлее́мских Того́ смире́нно роди́вшая,/ к Тебе́ прибега́ем я́ко Храни́тельнице же́н и младе́нцев,/ к Тебе́ воздыха́ем и Тя́ велича́ем: // ра́дуйся, Благоутро́бная Ма́ти, в ро́дах Помо́щница.

Молитва

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зри́м Тя́ на святе́й ико́не во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно се́й лобыза́юще, мо́лим Тя́, Всеми́лостивая Влады́чице: на́с, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́, младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия и́х, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй и́м здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия и́х испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из у́ст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́. О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия на́с боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на на́с ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри сле́з и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши на́с в де́нь ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в де́нь ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы́, и ча́да на́ша, просла́вим Тя́, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку