ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Песчанская (тропари, кондаки, молитвы и величание)

Тропарь, глас 4:

О, Пречу́дная, Преблагослове́нная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ све́том небе́сным от ико́ны Твоея́ лю́ди страны́ Росси́йския при́сно озаря́ющая,/ Ты́ бо еси́ преизоби́льная река́ Благода́ти Боже́ственныя./ Сего́ ра́ди к Сы́ну Твоему́ моли́твами Твои́ми от вся́ких бе́д на́с защити́,/ покро́вом ми́лости Твоея́ огради́ // и в Го́рний Иерусали́м, Ца́рствие Небе́сное, возведи́.

Ин тропарь, глас 4:

О Пречу́дная, Преблагослове́нная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего! / Лучеза́рным небе́сным све́том от ико́ны, Своея́ Песча́нской / град Изю́м и лю́ди сраны́ на́шей Тебе́ при́сно озаря́еши. / Ру́це Свои́ Пречи́стыя к Тебе́ моля́щим простира́еши. / О Всеблага́я, Ты многотеку́щая река́ боже́ственной благода́ти, / Ты нас под кро́вом Свои́м сохрани́, // Сы́на своего́ о нас моли́ и в го́рний Иерусали́м введи́.

Ин тропарь, глас 4:

Лю́ди ве́рные со дерзнове́нием / притеце́м к Чудотво́рному О́бразу Богома́тери Песча́нской. / И́бо Она́ да́рует гра́ду сему́ / и стране́ на́шей ве́лию ми́лость // и спасе́ние душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де и покрови́тельнице страны́ Росси́йския,/ мно́гая чудеса́ от ико́ны Твоея́ преди́вныя прие́мше,/ похва́льная воспева́ем Ти́, Цари́це Богоро́дице;/ Ты́ же, я́ко иму́щи благода́ть от вся́ких на́с бе́д свобожда́ти,/ спаси́ души́ на́ша, да зове́м Ти́: // ра́дуйся, Влады́чице ми́ра, ико́ною Твое́ю Песча́нскою сердца́ на́ша утеша́ющая.

Ин кондак, глас 3:

Де́ва днесь предстои́т Сы́ну, / ру́це Свои́ к Нему́ простира́ющи, / святи́тель Иоаса́ф с мно́жеством ве́рных ра́дуется, / и с ним град Изю́м и страна́ на́ша торжеству́ет, // нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дице Преве́чнаго Бо́га.

Молитва первая

О, преми́лостивая и премилосе́рдная Ма́ти Бо́жия, Покрови́тельнице держа́вы на́шея, ку́пно же и о все́м ми́ре Моли́твеннице, приими́ се́рдца на́шего воздыха́ния, и услы́ши коленопреклоне́нныя моли́твы, во умиле́нии ду́ш на́ших Тебе́ возсылаемыя, я́коже издре́вле приимала еси́ моли́твы лю́бящих ду́ш зде́, пред ико́ною Твое́ю возноси́мыя. Помози́ на́м в побежде́нии пре́лестей и собла́знов ми́ра сего́, не попусти́ на́м отве́рженным бы́ти ве́чнаго Небе́снаго блаже́нства. Ты́ Еди́на на́ша ра́дость и утеше́ние в жи́зни се́й вре́менней, Ты́ на́ша наде́жда и в Жи́зни Ве́чней. Ве́руем, я́ко Ты́ Свое́ю Ма́тернею любо́вию и снисхождением удостоиши на́с вожделе́ннаго Ца́рствия Сы́на Твоего́. Тебе́ у́бо про́сим: не отступа́й от на́с, Всеблага́я, защища́й от все́х ко́зней вра́жиих, не попусти́ на́м чрез грехи́ на́ша лиши́тися милосе́рдия Бо́жия, изжени́ из на́с ле́ность в моли́тве и посеще́нии хра́ма Бо́жия. Изба́ви на́с от малоду́шия, уны́ния, вражды́, гне́ва, подозре́ния, за́висти, клеветы́, не́нависти и го́рдости бесо́вския. Вразуми́ попра́вших за́поведи Це́ркве Христо́вы. Сро́дником на́шим да́руй ми́р и любо́вь, да согла́сно поживу́т роди́тели и де́ти. Да бу́дет в стране́ на́шей пра́вда Бо́жия, да сохраня́тся в наро́де на́шем благочести́вии обы́чаи. Вознеси́, о, Всеблага́я, усе́рдныя моли́твы пред Бо́гом о всего́ ми́ра умире́нии, да не поги́бнет ро́д людски́й в пла́мени опустоше́ния всеми́рнаго, да позна́ют вси́ наро́ди Отца́ Своего́ Небе́снаго и Тя́, Ма́терь Бо́жию, Засту́пницу ро́да христиа́нскаго. Приведи́ вся́ наро́ды к и́стинному покая́нию и жи́зни грехо́вныя исправле́нию, да не осу́димся в де́нь Стра́шнаго Суда́ Бо́жия, но да сподо́бит на́с Госпо́дь ве́чныя ра́дости в Небе́сных селе́ниих, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

К кому́ возопию, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой услы́шит и воздыха́ние прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, Наде́ждо христиа́н и Прибе́жище нам, гре́шным? Кто па́че Тебе́ в несча́стиях защити́т? Услы́ши стена́ние мое́ и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице и Ма́ти Бо́га моего́! Не пре́зри жду́щаго Твоея́ по́мощи и не отри́ни мене́, гре́шнаго, Цари́це Небе́сная. Научи́ меня́ исполня́ти во́лю Сы́на Твоего́ и да́руй мне жела́ние всегда́ сле́довати Его́ святы́м за́поведям. За мой ро́пот в боле́знех, труда́х и несча́стиях не отступи́ от мене́, но пребу́ди Ма́терию и Покрови́тельницею мене́ малоду́шнаго, Цари́це моя́ Преблага́я, Засту́пница усе́рдная. Твои́м хода́тайством прегреше́ния мои́ покро́й, от ви́димых и неви́димых враго́в защити́, сердца́ вражду́ющих про́тив меня́ смягчи́ и Христо́вой любо́вию согре́й их. Мне же не́мощному да́руй Твою́ всеси́льную по́мощь победи́ти мои́ грехо́вныя привы́чки, дабы́, очище́нный покая́нием и после́дующею доброде́тельною жи́знию, в обще́нии со свято́ю Це́рковию прове́л остальны́е дни земна́го стра́нствия. Предста́ни мне, Наде́ждо всех христиа́н, в час кончи́ны моея́ и подкрепи́ мою́ ве́ру в сме́ртный тя́жкий час. Вознеси́ за мене́ многопрегреша́вшаго в жи́зни сей, Твоя́ всеси́льныя моли́твы по отше́ствии мое́м, да оправда́ет мене́ Госпо́дь и соде́лает прича́стником Его́ бесконе́чных ра́достей. Ами́нь

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку