ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Касперовская (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, // Тя бо и Еди́ну наде́жду и́мамы.

Кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, // предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Молитва

О Пресвята́я Де́во, Богома́ти Пречи́стая, гра́да Оде́ссы и всея́ земли́ Черномо́рския покро́ве и заступле́ние! Тебе́ припа́даем и покланя́емся пред Свято́ю и Пречестно́ю ико́ною Твое́ю Касперо́вскою, Е́юже ди́вные и пресла́вные чудеса́ соверша́шася. Ты еди́на еси ра́дости на́ше Хода́таице и я́ко Ма́ти Бо́жия мо́жеши всем нам помощи́. Тебе́ у́бо еди́ней даде́ся Ма́тернее дерзнове́ние уми́лостивити Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, о спасе́нии нас гре́шных. Те́мже смире́нно мо́лим Тя, Всеми́лостивую Влады́чицу на́шу, не пре́зри и не возгнуша́йся воздыха́ний на́ших, но помози́ нам немощны́м скве́рным и неиспра́вленным, скорбя́щим и озло́бленным, больны́м и заблу́дшим, в сокруше́нии серде́ц на́ших прибега́ющих. Изба́ви нас, Преблагослове́нная Госпоже́, Ма́ти Го́спода Вы́шнего, от вся́ких бед и скорбе́й, от вся́ких неду́гов и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, от напа́стей де́монских и наве́тов злых челове́к, я́ко Тобо́ю и де́моны попира́ются и вси враги́ на́ши посрамля́ются. Умоли́, Госпоже́ Пречи́стая, Го́спода и о е́же сохрани́теся Оте́честву на́шему и Правосла́вной Це́ркви на́шей в ми́ре и тишине́. Вы́шним Свои́м Благослове́нием, да укрепи́т Госпо́дь Архиере́и на́ша Правосла́вныя, и па́стыри, христолюби́вое во́инство со все́ми правосла́вными христиа́нами. Всех же нас огради́ от вся́кого зла бла́гостию Твое́ю, и уте́ши ми́лостивым Твои́м посеще́нием и вся благоде́ющия нам. Е́ще же, о, Влады́чице, мо́лим Тя, ерети́ческое воста́ние низложи́, рассе́янные собери́, заблу́дшия во еди́но Христо́во ста́до возврати́, ста́рость поддержи́, ю́ныя вразуми́, вдови́цы си́рыя защити́, боля́щия исцели́ и скорбя́щие уте́ши. Пре́жде отше́дшие отцы́ и ча́да и бра́тию на́шу во све́тлостех ра́йских и селе́ниях пра́ведных упоко́й, с ни́ми же и нас всех в покая́нии и испове́дании приими́, да и мы со все́ми святы́ми просла́вим Пречестно́е и Пресвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку