ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Елисаветградская (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,// Тя бо и Еди́ну наде́жду и́мамы.

Кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Молитва

О, Пресвята́я Влады́чице, Ма́терь Бо́жия, превы́шшая вся́кого ума́ и сло́ва! Носи́вшая во чре́ве Христа́ Спа́са и Бо́га на́шего, на Тебе́ возлага́ем всю на́шу наде́жду, на Тебе́ бо упова́ем я́ко вы́шшую всех Небе́сных сил, ты бо Пречи́стая, охраня́й нас и град сей в честь и сла́ву святы́я пра́ведныя Елисаве́ты, ма́тери Честна́го сла́вного проро́ка Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна, воздви́гнутый всеси́льными Твои́ми моли́твами и управь жизнь на́шу и путево́дствуй ей согла́сно со свято́й во́лею Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да к Твоему́ ны́не притека́ем Благода́тному о́бразу, моле́ние Тебе́ похва́льная прино́сим и усе́рдно мо́лим Тя, Всеси́льную ро́да на́шего Засту́пницу: я́коже дре́вле отце́м на́шим на по́мощь и покро́в явле́на была́ еси́, та́ко и ны́не нас, немощны́х и гре́шных, сподо́би Твоего́ Ма́терняго заступле́ния и благопопече́ния. Умоли́ ми́лосердная Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа, да сохрани́т ми́рну страну́ на́шу, Це́рковь Свою́ Святу́ю да незы́блему соблюде́т от неве́рия, ересе́й и раско́ла. Изба́ви всех с ве́рою пред свято́ю ико́ною Твое́ю, не́когда от безбо́жных похи́щенную, но Про́мыслом Бо́жиим храни́мую и усе́рдием благочести́вых христиа́н обрете́нную и по осьми́десяти ле́тех во своя́си прише́дшую и во святе́м хра́ме сем вновь сооруже́нную и че́стне поста́вленную, па́ки мо́лим Тя, изба́ви нас от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, бед и от напра́сныя сме́рти. Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний. Па́стырей до́брых и благочести́вых нам пошли́, скорбя́щим помоги́, боля́щих исцели́. В ве́ре и любви́ нас укрепи́ и о спасе́нии на́шем Го́спода при́сно моли́. Да спаса́еми всеси́льными Твои́ми к Нему́ моли́твами сподо́бимся благи́я христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на стра́шнем суде́ Его́ и блаже́нство ра́йское унасле́дуем и та́ко со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку