ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Горбаневская (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

Засту́пнице и Похвало́ земли́ на́шея Полта́вския, Пречи́стая Де́во Богоневе́сто Влады́чице! Многообра́зную благода́ть от святы́я Твоея́ ико́ны стяжа́вше, мо́лим Тя́, смире́нии и гре́шнии: о, Всепе́тая Ма́ти Бо́га на́шего, Моли́твеннице те́плая, чуде́с и исцеле́ний пода́тельнице, не отврати́ся то́ка сле́з на́ших, но приими́ моле́ния рабо́в Твои́х; не вве́ри на́с челове́ческому предста́тельству, да не до конца́ поги́бнем от беззако́ний на́ших, но покры́й на́с всечестны́м покро́вом Твои́м, и изми́ ны́ от належа́щих на на́с бе́д и скорбе́й; моли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, грехо́в оставле́ние на́м дарова́ти, и жи́зни ве́чныя прича́стники бы́ти сотвори́; на Тя́ бо по Бо́зе все́ упова́ние на́ше возлага́ем, Пресвята́я Де́во.

Кондак, глас 8:

Светоно́сная пала́та угото́вася Тебе́, Влады́чице, святы́й Собо́рный хра́м гра́да на́шего, в не́мже всечестна́я ико́на Твоя́, я́коже со́лнце светоза́рное возсия́. Ты́ же, Чи́стая, благодаре́ния на́ша и поклоне́ния ико́не Твое́й прие́млюще, не отверга́й на́с, призыва́ющих Тя́ с ве́рою и умиле́нием. Озари́ ду́ши на́ша све́том благода́ти Твоея́, да никто́же из притека́ющих к Тебе́ изы́дет отсю́ду то́щь и неуслы́шан. О, Богома́ти, ми́лости Исто́чниче, упра́ви пути́ жития́ на́шего и сове́ты на́ша в пра́вде, во е́же откры́тися в ни́х Ца́рствию Христо́ву; Ты́ бо еси́ Моли́твенница усе́рдная о гра́де на́шем, и земли́ на́шея Похвала́ и Покро́в.

Молитва

О, пресве́тлый О́блаче, Ма́ти Бо́га Вы́шняго, Небесе́ и земли́ Цари́це, от всех родо́в избра́нная, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая! Ты еси́ любо́вь неизрече́нная и все́ми оста́вленных еди́на наде́жда. Сего́ ра́ди мо́лим Тя, изве́стную о нас к Сы́ну Твоему́ моли́твенницу и Засту́пницу на́шу: не отврати́ лица́ Твоего́ от нас, но приими́ всеблагогове́йное поклоне́ние чудотво́рней ико́не Твое́й, я́же, я́ко о́трасль живоно́снаго духо́внаго са́да и цвет благово́нный на земли́ Полта́встей процвете́. Не и́мамы бо ина́го в беда́х избавле́ния, ра́зве Тебе́, Де́во Чи́стая! Отве́рзи нам две́ри милосе́рдия Твоего́, и огради́ от вся́каго наве́та вра́жия и клеветы́ челове́ческия! Зри́ши бо, Ми́лостивая Ма́ти, бе́здну беззако́ний на́ших, на́ги бо есмы́ вся́каго дея́ния бла́га, и не то́кмо во́лею, но и нево́лею в многоразли́чныя прегреше́ния впада́ем. Те́мже и взыва́ем Ти: ра́ди еди́ныя ми́лости Твоея́ не оста́ви нас поги́бнути, в сицево́й глубине́ зол су́щих, но спаси́ и на путь покая́ния наста́ви! Па́че бо прокаже́ннаго и́мамы нужду́ в очище́нии, нечи́сто бо суть одея́ние душ на́ших, и не и́мамы избе́гнути осужде́ния. Но а́ще Ты еси́ наде́жда ненаде́ждных, простри́ ру́ку по́мощи Твоея́ и из ро́ва поги́бельнаго исхити́. Ум наш позна́нием Боже́ственныя и́стины просвети́, и в сердца́ на́ша кро́тость Христо́ву и любо́вь вкорени́. Огради́ нас от вся́ких искуше́ний, от ми́ра грехо́внаго, плотски́х по́хотей и диа́вола сете́й изба́ви. О, Всеми́лостивая Госпоже́, Ма́ти человеколюби́вая, Ты у́бо еси́ Еди́на на́ша Спору́чница спасе́ния и житию́ исправле́ние. Ты даро́вана гре́шником я́ко наде́жда держа́вная Сы́ном Твои́м, Засту́пнице Те́плая, в беда́х и печа́лех утеше́ние и с Бо́гом примире́ние. Объе́мли нас долготерпели́вою Твое́ю Ма́тернею любо́вию, защити́ страну́ на́шу от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и наше́ствия иноплеме́нников. Це́рковь на́шу Правосла́вную от неве́рия, ересе́й и раско́лов сохрани́. Отпа́дших от ве́ры просвети́ и на путь пра́вый наста́ви. Житие́ на́ше в ми́ре утверди́. Пре́жде отше́дшим отце́м и бра́тиям на́шим проще́ние грехо́в и со святы́ми упокое́ния испроси́. Ей, Влады́чице Всеми́лостивая! Услы́ши воздыха́ния душ на́ших, да́руй нам кончи́ну живота́ на́шего Христиа́нскую, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, и сподо́би нас до́браго отве́та на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́, да Тобо́ю при́сно храни́ми, Бо́гу во Святе́й Тро́ице сла́вимому благодаре́ние принося́ще, восхва́лим Тя, Упова́ние на́ше, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку