ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Барская (тропарь, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, // Тя бо и Еди́ну наде́жду и́мамы.

Кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, // предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Молитва первая

Прииди́те, лю́дие росси́йстии, пресла́вно и правосла́вно ублажи́м Преблагослове́нную и Пречи́стую Мари́ю Де́ву, в Ба́ре гра́де благода́ть Свою́ и́здревле вы́ну яви́вшую, правосла́вныя лю́ди Подо́льския земли́ от ага́рян и сарацы́н свободи́вшую, правосла́вную ве́ру в плене́нии лати́нстем сохрани́вшую. К кому́ у́бо прибе́гнем, а́ще не к Тебе́, Влады́чице! Кому́ принесе́м сле́зы и воздыха́ния, а́ще не к Тебе́, Пресвята́я Богоро́дице! Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, разве́ Тебе́, Небе́сная Цари́це, Де́во Пречи́стая, ле́ствице к небеси́, свято́е вмести́лище Сло́ва Бо́жия, прибе́жище ве́рным и избавле́ние, достоя́нию Твоему́ по́мощь и защище́ние, скорбя́щим пода́тельнице ве́чнаго ра́дования, и́ноков богому́дрых возведе́ние к го́рнему Ца́рствию. Ты бо, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, злу́ю де́рзость лати́нскую отме́тила еси́, иезуи́тское и униа́тское неправове́рие в ве́ру правосла́вную обрати́ла еси́, ве́рою и́мя Твое́ всехва́льное призва́вших отце́в на́ших спасла́ еси́ и покры́ла их святы́м омофо́ром. Не отврати́ и ны́не рабы́ Твоя́ тщи. Тя бо еди́ну наде́жду и́мамы; изба́ви лю́ди Твоя́ при́сно и град и оби́тель, ю́же избра́ла еси́ Себе́ ме́стом проявле́ния благода́ти Твоея́, и Подо́льскую зе́млю и вся правосла́вныя христиа́ны от искуше́ний, от па́губных, душевре́дных уче́ний, от неве́рия, развраще́ния и поги́бели ве́чныя, и от вся́каго лю́таго обстоя́ния, и наве́тов враго́в Це́ркви Твоея́ правосла́вныя, и до ны́не та́йно и неуста́нно се́ющих скве́рныя пле́велы на до́брой, от ве́ка правосла́вной ни́ве Подо́льской; а́ще бо не Ты предстоя́ла моля́щи, кто бы изба́вил ве́ру отце́в на́ших от толи́ких бед, кто бы и нас сохрани́л до ны́не свобо́дны? Мы же преблаго́му Твоему́ заступле́нию о нас ра́дующеся, благода́рственно да воспису́ем Ти и да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Молитва вторая

Богопросла́вленная, всемирно воспева́емая Госпоже́ Ма́ти Вседержи́телева Богоро́дице Мари́е! Приими́ на́шу сию́ от полноты́ серде́ц лю́бящих Тя́, приноси́мую Тебе́ пред свято́ю Твое́ю ико́ною моли́тву. Я́коже до сего́ дне́ и часа́ ми́лостиво покрыва́ла еси́ вся́ лю́ди, притека́ющия в хра́м се́й, та́ко и в пре́дняя благопоспеши́ на́м во все́х де́лех и начина́ниих на́ших, я́же не возбраня́ют на́шему ве́чному спасе́нию. Ты́ ве́си не́мощь на́шу, зри́ши ско́рби, ну́жды и смуще́ния отовсю́ду находя́щия, но вся́ сия́ мо́жеши еди́ным то́кмо воззре́нием Твои́м умири́ти, а́ще то́кмо восхо́щеши по́мощи на́м. Ве́мы, я́ко гре́х ра́ди на́ших не́смы досто́йни милосе́рдия Твоего́, но Ты́, Ро́ждшая прише́дшаго в ми́р гре́шники спасти́, спаси́ и на́с на вся́к де́нь и ча́с согреша́ющих. Укрепи́ сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние на́ше и оживотвори́ на́с ду́хом и́стиннаго покая́ния. Да та́ко очище́нии зде́ Твоего́ покро́ва досто́йни бу́дем и с горя́щим свети́льники доброде́телей в Страну́ Небе́сную пре́йдем невозбра́нно, иде́же сподо́бимся поклони́тися Тебе́, Пречи́стая Госпоже́, сла́вяще избра́вшую и возвели́чившую Тя́ Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку