ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Знамение Корчемная (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с/ стяжа́вше Тя раби́ Твои́,/ Богоро́дице пречи́стая,/ сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим Тя:/ мир гра́ду Твоему́ да́руй // и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Честна́го о́браза Твоего́ зна́мение/ пра́зднующе лю́дие Твои́, Богороди́тельнице,/ и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́./ Те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Молитва

О, Пресвята́я Влады́чице на́ша Богоро́дице, Богоизбра́нная Отрокови́це и Царя́ Небе́снаго Ма́ти! Ненаде́жных наде́яние, больны́х исцеле́ние, си́рым предста́тельнице, скорбя́щим ра́дость и утеше́ние, оби́димым покрови́тельнице и всем, в беда́х и напа́стех су́щим, ско́рое поможе́ние и заступле́ние! Помози́, о Ма́ти Бо́жия, и нам, гре́шным, в ско́рби на́шей, возвесели́ сердца́ люде́й Твои́х ра́достию, упра́ви жизнь на́шу в ми́ре и тишине́ и изба́ви нас от вся́кия печа́ли и отча́яния. О, Всеблага́я Ма́ти, Ты бо Еди́на Предста́тельница на́ша ко Го́споду па́че всех святы́х и всех Го́рних умо́в! Те́мже и мы, гре́шнии, на пречи́стый о́браз Твой «Зна́мения Корче́мныя» взира́юще, умиле́нно преклоня́ем коле́на серде́ц на́ших и, благогове́йно лобыза́юще его́, мо́лим Тя: не отри́ни смире́ннаго моле́ния на́шего и яви́ нам ми́лости Твоея́ зна́мение, ибо никто́же, со упова́нием к Тебе́ прибега́яй, исхо́дит от Тебе́ посра́млен и, прие́мля да́р благода́ти к поле́зному проше́нию, прославля́ет Сы́на Твоего́ и Бо́га, и Тя с Ни́м, о, Ма́ти Бо́жия, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Текст молитвы (в составе акафиста) утвержден для употребления за богослужением и в домашней молитве на заседании Священного Синода 29 декабря 2022 года (журнал № 130).

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку