ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Новодворская (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

Дне́сь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем,/ почита́ющи святу́ю ико́ну Твою́/ и припа́дающе к не́й уми́льно глаго́лем:/ Небе́сная на́ша Засту́пнице и Покрови́тельнице,/ изба́ви на́с от все́х бе́д и скорбе́й/ и умоли́ Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 1:                       

Исто́чник исцеле́ний и ве́ры Правосла́вныя утвержде́ние/ Новодворская Твоя́ ико́на, Богоро́дице, яви́ся,/ те́мже и на́с, к не́й притека́ющих,/ от бе́д и искуше́ний свободи́,/ оби́тели и́ноческия сохрани́/ и Правосла́вие в земле́ на́шей утверди́,/ и грехи́ разреши́ моли́твенник Твои́х:// ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.

Молитва

О Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице! Вонми́ смире́нному моле́нию на́шему, и сокруше́нно ны́не предстоя́щих о́бразу Твоему́ услы́ши глас. Ве́мы бо, о Соде́теля на́шего Ма́ти, я́ко Ты еси́ предста́тельство христиа́н непосты́дное и хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное: ве́мы и сие́, я́ко беззако́ния на́ша превзыдо́ша главы́ на́ша и я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на нас, и уже́ не́смы досто́йни ви́дети высоту́ небе́сную, ниже́ воззрети ко Престо́лу сла́вы Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, но досто́йни яви́хомся мук и ве́чнаго осужде́ния. Сего́ ра́ди к Тебе́ припа́даем, Тя про́сим умиле́нно, к Тебе́ со слеза́ми взыва́ем: вознеси́ к Нему́ Ма́тернее Твое́ моле́ние, да не отве́ржет нас гре́шных от лица́ Своего, но я́ко ми́лостив, да прости́т нам согреше́ния на́ша во́льная и нево́льная, на путь спасе́ния нас наставля́я и свы́ше си́лою ко творе́нию за́поведей Свои́х укрепля́я: да сохрани́т нас от собла́знов ми́ра, от вожделе́ний грехо́вных, от ко́зней диа́вольских и от нападе́ний ви́димых враг: да благослови́т дела́ рук на́ших, подава́я гра́ду сему́ или́ ве́си сей, или́ святе́й оби́тели сей и вся́кому гра́ду и стране́ оби́лие благ земны́х, да сотвори́т всем нам дни бла́ги и безмяте́жны: да огради́т ми́ром Це́рковь Свою́ святу́ю, и разстоя́щаяся да соедини́т той, я́ко благ Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив, от всея́ тва́ри со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́вимый во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку