ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Табынская (тропарь, кондаки, молитвы и величания)

Тропарь, глас 4:

Наста́ днесь пресве́тлый пра́здник,/ Пречи́стая Де́во, Влады́чице,/ честны́я Твоея́ Табы́нския ико́ны,/ я́же па́че луч со́лнечных возсия́,/ источа́ющи целе́бныя да́ры/ с ве́рою к Тебе́ притека́ющим./ Тя бо Христо́с Помо́щницу лю́дем Свои́м дарова́/ покрыва́ти и спаса́ти от вся́кия беды́ рабы́ Своя́,// Еди́ну Благослове́нную.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де ро́да христиа́нскаго/ и страны́ на́шея изве́стней Изба́вительнице,/ хвале́бныя пе́сни принесе́м, ве́рнии, Де́ве, Влады́чице Богоро́дице,/ Ты же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное,/ от вся́ких нас ско́рбных обстоя́ний свободи́, да с любо́вию зове́м Ти:// ра́дуйся, всего ми́ра Наде́ждо и Утеше́ние, Похвало́ Табы́нская.

Ин кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Молитва первая

О Пресвята́я Влады́чице, Де́во Богоро́дице! Приими́ мольбы́ от нас, приле́жно призыва́ющих и моля́щихся Тебе́, покажи́ ско́рое Твое́ заступле́ние, покажи́, я́ко мо́жеши, я́ко Ма́ти Бо́га, призыва́ем Тя от се́рдца, со слеза́ми припа́дающе пред пречи́стым Твои́м о́бразом. О Бо́жия Ма́ти! Спаси́ нас и не даждь в расхище́ние супоста́том, ниже́ да на́йдет на ны вся зла́я, я́же грехи́ на́ша угото́ваша нам, ниже́ беззако́ния на́ша да превзы́дут на главы́ на́ша. Виждь на́ша нестерпи́мыя печа́ли, ско́рби, ну́жды, боле́зни, стра́сти; вооружи́ся на ны лука́вно враг, язы́ком, я́коже мече́м, хотя́ нас погуби́ти, но Твое́ю, Богороди́тельнице, кре́постию предвари́. Уста́ челове́ков, я́ко львов лю́тых, гро́ба тягча́йше отверзо́шася, го́рько поглоти́ша ны; но Ты, Богороди́тельнице яви́ся наде́жда ненаде́ющимся и низложи́ кре́пость их, да у́зрят врази́ и постыдя́тся, да разуме́ют и ви́дят Твою́, е́же по нам сопроти́в борю́щую си́лу, и в про́пасть преиспо́днюю низложи́ их. Да загради́тся всяк язы́к, лука́вым поуча́яйся, да молча́т уста́ льсти́выя и уста́, непра́ведно глаго́лющия на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и за́вистию вражде́бною вку́пе. Призыва́ющим Тя, Богоро́дице, от души́ нело́жно во вся́кой ско́рби, и в боле́знех разли́чных, и в беда́х лю́тых спе́шно услы́ши, Влады́чице, сих избавля́ющи при́сно моли́твами Свои́ми; душ спасе́ние, ве́ры сохране́ние, от грехо́вных на́выков избавле́ние, ми́рную христиа́нскую кончи́ну и Ца́рствия Небе́снаго насле́дие да́руй нам. Да и́мя Твое́, Богоро́дице, на земли́ славослочвится, И́же бо, из Тебе́ возсия́в, гре́шником держа́вную наде́жду и сте́ну неруши́мую Тя дарова́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́ непреста́нная о нас пред Бо́гом Моли́твеннице и Хода́таице. О, Ма́ти на́ша Преблага́я, всех нас при Кресте́ Сы́на Твоего́ усынови́вшая. Благодари́м Тя, безчи́сленныя бла́га моли́твою Свое́ю нам испроси́вшая. Благодари́м Тя, мно́жество ико́н Твои́х чудотво́рных стране́ на́шей дарова́вшая. Благодари́м Тя, ди́вную ико́ну Табы́нскую в годи́ну скорбе́й кра́ю Ура́льскому посла́вшая, на ка́мени ве́лием ико́ну Свою́ нам яви́вшая, мо́лим Тя: окамене́нныя сердца́ на́ша росо́ю моли́тв Твои́х умягчи́. Ми́лость Свою́ нам показа́вшая у исто́чника водна́го, иде́же боле́зни на́ша теле́сныя исцеля́ются, да́руй нам пото́ки ско́рбных слез и очи́сти и́ми ти́ну грехо́в на́ших. У исто́чника водна́го свято́ю ико́ною Твое́ю благослове́ние ме́сту сему́ показа́вшая, помози́ нам сло́во Го́спода Сы́на Твоего́ испо́лнити и со́лию земли́ бы́ти. Лик Свой те́мным, нам, гре́шным, омраче́нным грехо́м яви́вшая, просвети́ тьму грехо́в на́ших и приведи́ нас к ти́хому приста́нищу в ве́чныя оби́тели, угото́ванныя Го́сподом лю́бящим Его́. Ами́нь.

Молитва третья

Засту́пница усе́рдная, Ма́ти Го́спода Вы́шняго! Ты́ еси́ все́м христиа́ном по́мощь и заступле́ние, па́че же в беда́х су́щим. При́зри ны́не с высоты́ святы́я Твоея́ и на ны́, с ве́рою поклоня́ющияся Пречи́стому о́бразу Твоему́, и яви́, мо́лим Тя́, ско́рую по́мощь Твою́ по мо́рю пла́вающим и от ве́тров бу́рных тя́жкия ско́рби терпя́щим. Подви́гни и вся́ правосла́вныя христиа́ны на спасе́ние в вода́х утопа́ющих, и возда́ждь подвиза́ющимся о се́м бога́тыя ми́лости и щедро́ты Твоя́. Се́ бо, на о́браз Тво́й взира́юще, Тебе́, я́ко ми́лостивно су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти все́х скорбя́щих и напа́ствуемых. Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница, и на Тя́ упова́юще, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и ве́сь живо́т на́ш Тебе́ предае́м во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже боле́зни на́ша врачу́еши // и ду́ши на́ша к Бо́гу возво́диши.

Ино величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку