ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Никейская (Бысть Чрево Твое Святая Трапеза) (тропари, кондаки, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

Бысть чре́во Твое́ свята́я трапе́за,/ иму́щи Небе́снаго Хле́ба, Христа́,/ от Него́же всяк яды́й не умира́ет,/ я́коже рече́ вся́ческих, // Богоро́дице, Пита́тель.

Ин тропарь, глас 4:

Гра́ду Твоему́ ве́лие заступле́ние,/ и лю́дем ра́достное утеше́ние,/ чу́дная ико́на Твоя́ дарова́ся, Богоро́дице Де́во,/ о Тебе́ бо врата́ сме́рти сокруша́ются,/ и неисце́льныя боле́зни утоля́ются,/ о Тебе́ горды́ню вра́жию до конца́ низлага́ем,/ и ве́рою Сы́ну Твоему́ вопие́м,/ ча́шею спасе́ния напо́й на́с Христе́ Бо́же,/ и держа́вны на́с воздви́гни, на неви́димыя и ви́димыя враги́,/ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, // я́ко Всеси́лен.

Ин тропарь, глас 4:

Ча́шею ра́дости и весе́лия и́стиннаго,/ прему́дростию Христа́ Твоего́,/ жа́ждущия лю́ди напо́й Богома́ти,/ да Тво́й ны́не пра́здник пра́зднуем све́тло,/ и небе́сною любо́вию горя́ще,/ и́же от Тебе́ рожде́ннаго де́лы благи́ми почти́м,/ да держа́вны на́с воздви́гнет,/ на вся́ собла́зны и лю́тыя грехи́, // Твое́ю по́мощию и заступле́нием, я́ко Всеси́лен.

Кондак, глас 8:

К преди́вной Засту́пнице ро́да христия́нскаго,/ ми́ра всего́ при́сному упова́нию,/ ны́не Ру́сская страна́ с пла́чем припа́дает,/ и ми́лости от Тоя́ прося́щи, вопие́т:/ спаси́ сы́ны и дще́ри Моя́ от пла́мене поги́бельных страсте́й,/ забве́ния и помраче́ния, пия́нственнаго безу́мия,/ блу́днаго разжже́ния, мяте́жа, уби́йства и братоненави́дения./ Ины́я бо наде́жды не и́мам ра́зве Тебе́,/ на Тя́ до конца́ упова́ю,/ в ро́д и ро́д прославля́ю вожделе́нное и́мя Твое́,/ ра́дуйся, благослове́нная Мари́е,// ра́дуйся Неве́сто неневе́стная.

Кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́ я́ко Блага́я на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, // предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Молитва

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Вы́шши еси́ всех А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йши, помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих засту́пница, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельница, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н всех поможе́ние и заступле́ние. О Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице Влады́чице! Ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй страну́ на́шу, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и весь свяще́ннический и и́ноческий чин, военача́льники, градонача́льники и христолюби́вое во́инство, и доброхо́ты, и вся правосла́вныя христиа́ны ри́зою Твое́ю честно́ю защити́, и умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет нас си́лою Свое́ю свы́ше на неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша. О Всеми́лостивая Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, и изба́ви нас от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от внеза́пныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ветр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла. Пода́ждь, Госпоже́, мир и здра́вие рабо́м Твои́м, всем правосла́вным христиа́ном, и просвети́ им ум и о́чи серде́чныя е́же ко спасе́нию, и сподо́би ны, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, я́ко Держа́ва Его́ благослове́на и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже боле́зни на́ша врачу́еши // и ду́ши на́ша к Бо́гу возво́диши.


Назад к списку