ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Любечская (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

Преблагослове́нная Цари́це,/ Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ просла́вльшая град Лю́беч/ уго́дника Твоего́ преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго рожде́нием/ и чудотво́рныя ико́ны Твоея́ явле́нием,/ мо́лим Тя, Всеблага́я:/ моли́ за ны ро́ждшагося от Тебе́ Царя́,/ Христа́ Бо́га на́шего,/ и Ма́терним Твои́м к Нему́ предста́тельством/ изба́ви нас от вся́каго зла,/ неду́ги на́ша исцели́, печа́ли на́ша утоли́/ и насле́дники яви́ нас Ца́рствия Небе́снаго, // я́ко Милосе́рдна.

Кондак, глас 8:

Притеце́м, ве́рнии, к многоцеле́бному о́бразу Засту́пницы на́шея, Богоро́дицы Мари́и,/ и, припа́дающе к нему́ с любо́вию, си́це рцем:/ о Всепе́тая Ма́ти, о Цари́це Всеми́лостивая,/ при́зри свы́ше благосе́рдием Твои́м на ны, недосто́йныя,/ и моли́твами уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго,/ яви́ нам Твоя́ ми́лости и щедро́ты:/ в боле́знех исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние,/ в беда́х ско́рую по́мощь нам да́руй,/ и вся ны спаси́, на Тя упова́ющия, да зове́м Ти: // ра́дуйся, Де́во, христиа́н заступле́ние.

Молитва

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Пречи́стая Присноде́во, Богоро́дице Мари́е! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю и чудотво́рною ико́ною Твое́ю, ю́же от лет дре́вних зде чудесы́ мно́гими и исцеле́ньми неисче́тными просла́вити благоизво́лила еси́. Смире́нно мо́лимся Тебе́, Благо́й и Милосе́рдной Засту́пнице на́шей, предста́тельством уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго, вонми́ гла́су гре́шных моле́ний на́ших, не пре́зри воздыха́ний от души́, виждь ско́рби и беды́, нас обыше́дшия, и, я́ко любвеоби́льная вои́стину Ма́ти, потщи́ся на по́мощь нам, безпо́мощным, уны́лым, во мно́гия и тя́жкия грехи́ впа́дшим и присно прогневля́ющим Го́спода и Созда́теля на́шего, Его́же умоли́, Предста́тельнице на́ша, да не погуби́т нас со беззако́нии на́шими, но яви́т нам человеколю́бную Свою́ ми́лость. Испроси́ нам, Влады́чице, у бла́гости Его́, теле́сное здра́вие и душе́вное спасе́ние, благоче́стное и ми́рное житие́, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, до́жди благовре́менны и благослове́ние свы́ше на вся блага́я дела́ и начина́ния на́ша. Исхода́тайствуй, Госпоже́, у Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих стране́ на́шей на вся враги́ побе́ду и одоле́ние, всем же правосла́вным христиа́ном ми́лость Бо́жию, благоустрое́ние и во всех благи́х изоби́лие. О, Цари́це Всепе́тая, Ма́ти Бо́жия Всеблага́я, простри́ богоно́снии ру́це Твои́ к возлю́бленному Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, умоли́ Его́ вся ны спасти́ и изба́вити поги́бели ве́чныя. Я́коже дре́вле на ме́сте сем отце́м на́шим ми́лость Твою́ явля́ла еси́, Влады́чице, си́це и нам ны́не яви́, Богоро́дице, Твоя́ щедро́ты: боля́щия исцели́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помози́. Споспеши́ всем нам носи́ти и́го Христо́во в терпе́нии и смире́нии и сподо́би нас благоче́стно житие́ сие́ земно́е сконча́ти, христиа́нскую непосты́дную кончи́ну получи́ти и Небе́сное Ца́рствие унасле́дити Ма́терним хода́тайством Твои́м к ро́ждшемуся от Тебе́ Го́споду и Бо́гу на́шему Иису́су Христу́, Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // с ве́рою всем притека́ющим.


Назад к списку