ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Свенская (Печерская) (тропари, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 5:

Пресвята́я Де́во Богоро́дице, / земли́ Бря́нстей благослове́ние и покро́в / Све́нский—Пече́рский о́браз Твой дарова́ла еси́, / и́мже Правосла́вие утвержда́еши, / е́реси и раско́лы побежда́еши, / исцеле́ния источа́еши, / наше́ствия иноплеме́нных отража́еши / и междоусо́бныя бра́ни умиря́еши, / те́мже благода́рно воспева́ем Тя, // Оте́чества на́шего похвалу́ и заступле́ние.

Ин тропарь, глас 4:

Днесь све́тло торжеству́ет Све́нская оби́тель;/ и ра́дуется явле́нием о́браза Богома́тери;/ Безме́рный лик Пече́рских отце́в/ с ни́ми же и мы непреста́нно вопие́м: // ра́дуйся Благода́тная Све́нская Похвало́.

Кондак, глас 3:

Я́ко цвет неувяда́емый / Ла́вры Ки́ево-Пече́рския / чу́дная ико́на Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, / на дре́ве близ Све́ны реки́ обре́теся, / явля́ющи ме́сто но́ваго вертогра́да духо́внаго / и благоуха́нием чуде́с исполня́ющи притека́ющих к ней, / те́мже и на пре́дняя проба́ви ми́лости Твоя́, Пречи́стая, // правосла́вно Тя велича́ющим.

Молитва

О, Всеми́лостивая Ма́ти, Пречи́стая Де́во Богоро́дице, Возбра́нная Воево́до правосла́вных! Благода́рным се́рдцем и усты́ славосло́вим Тя при́сно пред Све́нскою ико́ною Твое́ю, ю́же я́ко Боже́ственное украше́ние Це́ркви Ру́сския и зало́г ми́лости Твоея́ ве́рным лю́дем дарова́ла еси́. Се́ю бо ико́ною благода́ть Бо́жию, Правосла́вней Це́ркви прису́щую, явля́еши, егда́ то́чиши исцеле́ния, напа́стей избавля́еши, бесо́в прогоня́еши, наше́ствия иноплеме́нных отража́еши. Те́мже приле́жно мо́лим Ти ся, Богома́ти, проба́ви и на пре́дняя вели́кия ми́лости Твоя́ любо́вию чту́щим Тя, Правосла́вие утверди́, отпа́дшия от пра́выя ве́ры к позна́нию и́стины напра́ви и уста́ нечести́вых, ху́лящих Святу́ю Це́рковь, загради́. Оте́честву на́шему мир и на враги́ побе́ды да́руй, огради́ нас от нахожде́ния супоста́т, междоусо́бной бра́ни и вся́каго зла, па́че же от душегуби́тельных страсте́й свободи́, во е́же умре́ти ми́ру и жи́ти Сы́ну и Бо́гу Твоему́ в соблюде́нии за́поведей Его́. И сподо́би нас, Предста́тельнице на́ша непосты́дная, на Стра́шнем Суде́ одесну́ю Престо́ла Бо́жия ста́ти и с ли́ки А́нгелов и святы́х та́мо восхваля́ти пречестно́е и́мя Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.

Величание

Досто́йно есть / велича́ти Тя, / Богоро́дице, / земли́ Ру́сския Цари́цу Небе́сную, / Све́нский о́браз Твой в ней просла́вльшую.


Назад к списку