ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Минская (тропари, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 5:

На дре́ве кре́стнем яви́лася еси́, Пренепоро́чная Отрокови́це,/ от Царьгра́да и Ки́ева / Богоспаса́емому гра́ду Ми́нску ми́лость показа́вши. / Просвети́ нас, гре́шных, сия́нием Свои́м, / яви́, я́ко при́сно, си́лу Свою́, / спаси́ нас предста́тельством Свои́м / и избавля́й от наве́т вра́жиих, // Тя бо Необори́мую Сте́ну и еди́ну Наде́жду и́мамы.

Ин тропарь, глас 5:

На вода́х Сви́слочи/ яви́лась еси́, Пренепоро́чная Отрокови́це,/ от Царьгра́да и Ки́ева/ Богоспаса́емому гра́ду Ми́нску ми́лость показа́,/ просвети́ на́с гре́шных сия́нием Свои́м,/ яви́, я́ко при́сно, си́лу Твою́,/ спаси́ на́с предста́тельством Свои́м/ и изба́ви от наве́т вра́жиих,/ Тя́ бо необори́му сте́ну// и еди́ну наде́жду и́мамы.

Кондак, глас 8:

Благода́рственная принося́ще Ти, раби́ Твои́, Богороди́тельнице, о всех,/ и́миже благоде́яла еси́ гра́ду на́шему,/ из глубины́ души́ взыва́ем Ти:/ не преста́ни, Влады́чице,/ Ма́терними к Сы́ну Твоему́ моли́твами/ подава́ти вся блага́я и спаси́тельная всем,/ с ве́рою и любо́вию вопию́щим Ти: // ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Молитва

О Всепе́тая и Всеблага́я Де́во Богоро́дице, небе́сная на́ша засту́пнице! К Тебе́ по Бо́зе, я́ко премилосе́рдней Госпоже́, собо́рне прибега́ем и вопие́м: приими́ сие́ ма́лое хвале́бное пе́ние, сохрани́ богоспаса́емый град сей, ему́же чудотво́рная ико́на Твоя́ во отра́ду и утеше́ние даде́ся. Мо́лим Тя, Влады́чице Всеми́лостивая: изба́ви нас от враг ви́димых и неви́димых, от наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, от зла́го обстоя́ния и ско́рби, от искуше́ний, бед и боле́зней. Спаси́ и поми́луй рабы́ Твоя́: вели́каго господи́на и отца́ на́шего (имярек), Святе́йшего Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы, епи́скопы, весь свяще́ннический и мона́шеский чин и весь при́чет церко́вный. Приими́ под кров Твой вла́сти и во́инство богохрани́мыя страны́ на́шея, вразуми́ и наста́ви их пра́во пра́вити, за́поведи Бо́жия соблюда́юще, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. О Пресвята́я Влады́чице! Не забу́ди нас во вся дни жи́зни на́шея и да пребыва́ет с на́ми неотсту́пно о́браз Твой честны́й. Во вре́мя же исхо́да на́шего проле́й те́плую моли́тву ко Пра́ведному Судии́, да презре́в безчи́сленная согреше́ния на́ша, поми́лует и спасе́т нас, я́ко благ и человеколю́бец. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку