ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Казанская (Пензенская) (тропарь, кондак, молитвы и величания)

Тропарь, глас 4:

Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́, Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех, и в ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя,/ избавле́ния  всех зол,/ всем поле́зная да́руй,/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во: // Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Кондак, глас 8:

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу,/ ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы,/ ускори́м на моли́тву и потщи́мся на покая́ние:/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица,/ предваря́ет на по́мощь и избавля́ет от вели́ких бед и зол // благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

Молитва из акафиста

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Засту́пнице усе́рдная Це́ркве Правосла́вныя и богохрани́маго Оте́чества на́шего, Твоя́ ико́на в благослове́ние, во основа́ние гра́да Пе́нзы из рук царе́вых даро́вана бысть. О, Пречи́стая, я́коже дре́вле всеси́льным Твои́м воево́дством спасла́ еси град Пе́нзу от наше́ствия ва́рварскаго, та́ко и ны́не вонми́ гла́су моле́ния на́шего: спаси́ нас, спаси́! помози́ нам, помози́! Се, обыше́дше обыдо́ша нас греси́ мно́зи, бе́ды мно́зи, врази́ мно́зи. О, Небе́сная Цари́це, разсе́й, я́ко прах, я́ко дым нечести́выя ко́зни враго́в на́ших и запрети́ им зе́млю Ру́сскую губи́ти и лю́ди от Бо́га отвраща́ти. Укрепи́, о, Госпоже́, нас малоду́шных, немощны́х возста́ви и спаси́, от неве́рия, суеве́рия и прельще́ния инове́рием огради́, Правосла́вие в Преда́нии святы́х оте́ц сохрани́, изба́ви нас от уны́ния и озлобле́ния, умягчи́ сердца́ на́ша Ма́терними Твои́ми моли́твами, да покрыва́еми Твои́м заступле́нием, Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы бу́дем со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Текст акафиста (куда входит молитва) утвержден для употребления за богослужением и в домашней молитве на заседании Священного Синода 24 августа 2023 года.

Молитва вторая

Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предстáтельнице, скорбя́щих рáдосте, оби́димых покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стрáнна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я предстáтельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богомáти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.

Ино величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже изба́вихомся // от пога́ных наше́ствия.


Назад к списку