ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Балыкинская (Волынская) (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

Засту́пнице земли́ Росси́йския/ от наше́ствия Све́йскаго/ и непреста́нная за нас Моли́твеннице,/ мир земли́ и душа́м на́шим у Го́спода испроси́,// да святи́тся в нас и́мя Бо́жие во ве́ки.

Кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Молитва

О, Ма́ти Бо́жия, не́когда от наше́ствия инове́рных све́ев в вели́цей беде́ Оте́честву на́шему бы́вшу, яви́ла еси́ всемо́щное заступле́ние прославле́нием в стране́ Се́верстей всечестна́го о́браза Твоего́, имену́емаго Балы́кинским, и зри́мыми на не́м слеза́ми оче́с Твои́х умоли́ла Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего дарова́ти правосла́вным Христиа́ном пресла́вную побе́ду и одоле́ние на супоста́ты. Ты́, Премилосе́рдная Ма́ти, и в мимоше́дшия дни́ во гра́де Орле́ пред Пречи́стым о́бразом Твои́м дарова́ла исцеле́ние стра́ждущей от ду́ха нечи́стаго деви́це, возврати́в ю́ роди́телем здра́ву и невреди́му. Ты́, ско́рая Помо́щнице в беда́х челове́ческих, услы́шала во́пль ма́тери де́тища, с высоты́ жили́ща внеза́пу спа́дша, и возста́вила е́ здра́во и безвре́дно. Ты́, неизсяка́емый исто́чниче чуде́с и щедро́т, принесенной к ди́вному о́бразу Твоему́ отрокови́це зело́ разслабленной благоизво́лила дарова́ти ско́рое исцеле́ние, укрепи́в плесне́ ея́ к жела́нному хожде́нию. Ты́, всемо́щная Цари́це не́ба и земли́, воздви́гла от неисце́льнаго неду́га младе́нцев, и́х же роди́тели притеко́ша к Тебе́ с ве́рою и любо́вию. Ты́, Пода́тельнице ми́ра душа́м на́шим, изба́вила ю́ношу от свирепе́ющих страсте́й и преклони́ла злонра́вие его́ ко благонра́вию и покорению родителям. Ты́ неоску́дно излива́ла струи́ Свое́й ми́лости на все́х, притека́ющих к пресвято́му о́бразу Твоему́ в душе́вных ско́рбех, теле́сных неду́зех и жите́йских напа́стех. Вонми́, о Всеблага́я, и ны́нешнему усе́рдному моле́нию на́шему: упра́ви пути́ земна́го стра́нствия на́шего к ми́рному и благодетельному житию́, украси́ жи́тельство на́ше благи́ми обы́чаи, загради́ всеси́льною дла́нию Твое́ю уста́ лжеучи́телей, вздымающихся на Ра́зум Бо́жий, тлящих обы́чаи правосла́вных пре́дков на́ших и развраща́ющих умы́ и се́рдца ю́ных ча́д на́ших, посли́ на́м во все́ дни́ жития́ на́шего име́ти чистоту́ по́мыслов и серде́чных движе́ний. Сама́, о, Всепе́тая, заступи́ и и́миже ве́си судьба́ми спаси́ и введи́ на́с в прерадостныя оби́тели Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку