ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Озерянская (тропарь, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 3:

Твоего́ предста́тельства увере́ние/ и милосе́рдия Твоего́ явле́ние/ ико́на Озеря́нская нам, Влады́чице, показа́ся;/ пред не́юже ду́ши на́ша в моли́тве излива́ем/ и ве́рою Тебе́ вопие́м:/ воззри́, Милосе́рдая, на лю́ди Твоя́,/ вся ско́рби на́ша и печа́ли утоли́,/ утеше́ние благо́е в сердца́ на́ша низпосли́ // и спасе́ние ве́чное душа́м на́шим, Пречи́стая, испроси́.

Кондак, глас 5:

Не отри́ни, о Милосе́рдая Ма́ти,/ слез и воздыха́ний на́ших,/ но проше́ния на́ша ми́лостивно прии́мши,/ пред ико́ною Твое́ю моля́щихся люде́й ве́ру укрепи́,/ умиле́нием сердца́ их испо́лни и крест земна́го жития́ носи́ти им помози́; // ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.

Молитва первая

От суеты́ жите́йския возни́кше и ума́ своего́ по́мыслы во еди́но собра́вше, ко Твое́й, Богоро́дице, ико́не о́чи душ и телес на́ших воздвиза́ем, и Тебе́ взыва́ем си́це: не оста́ви, Пречи́стая, нас немощны́х во гресе́х на́ших растле́тися, не попусти́ зло́му де́мону ду́ши на́ша от Сы́на Твоего́ в де́бри страсте́й отгна́ти, но помози́ нам Того́ за́поведи при́сно па́мятовати, да ниже́ блу́дным возбеше́нием себе́ предае́м, ниже́ друг друга зло́бою угрыза́ем, но я́коже днесь, святы́ни Твое́й предстоя́ще, о исправле́нии жития́ на́шего ре́вностию распаля́емся, та́ко и от хра́ма Твоего́ в до́мы своя́ отше́дше, сие́ до́брое наме́рение сохрани́ти потщи́мся. По сих же и теле́сныя на́ша ну́жды утоли́, и го́рести Твое́ю моли́твою исцели́, Всепе́тая. Ве́мы, я́ко подоба́ше нам па́че вся сия́ благоду́шне претерпева́ти и то́чию о терпе́нии в ско́рбех Го́спода проси́ти: но поне́же изнемога́ют в печа́лех ду́шы на́ша и по́мыслы уны́ния на́шу коле́блют ве́ру, сего́ ра́ди в сокруше́нии серде́ц к Тебе́ си́це взыва́ем: я́коже безчи́сленныя боля́щыя страда́льцы исцели́ла еси́ и скорбя́щыя уте́шила еси́, та́ко и нас пред чудотво́рною Твое́ю ико́ною припа́дающих и в ско́рби Тебе́ моля́щихся услы́ши, и всех проше́ния во благо́е испо́лни, боля́щым здра́вие, скорбя́щым утеше́ние подаю́щи, во вражде́ су́щым мир от Бо́га низпосыла́ющи, сомня́щымся же ве́ры утвержде́ние. Услы́ши гре́шныя рабы́ Твоя́, Пречи́стая, воздви́гни нас на благода́рственное Ти славосло́вие, да умно́жится ве́ра люде́й Твои́х, да просла́вится в них Твое́ заступле́ние, да та́ко Ца́рствие Сы́на Твоего́ посреди́ нас утверди́тся. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О Преблагослове́нная Влады́чице на́ша Богоро́дице! К Тебе́, обре́тшей благода́ть пред Бо́гом, во е́же роди́ти ми́ру Спа́са душ на́ших, с Ним же у Креста́ Его́ моли́твою за мир сраспина́вшаяся, и Ма́терию Све́та Им пронарече́нная, припа́дающе, мо́лимся. При́зри, Всеми́лостивая, на нас, Предве́чным Сове́том Пресвяты́я Тро́ицы, к благода́тному насле́дию жи́зни ве́чныя созда́нных, жа́лом же грехо́вным уя́звленных и сме́рти теле́сней и душе́вней пове́рженных су́щих, и я́коже святу́ю ико́ну Твою́ Озеря́нскую пречу́дне срасти́вши, всем ве́рным исто́чник чуде́с от нея́ источи́ла еси́, си́це же и нас, на Твою́, Богома́ти, ико́ну, благогове́йно взира́ющих, душе́вне и теле́сне исцели́, и немощно́е естество́ на́ше, сече́нием грехо́вным разсека́емое, па́ки с Бо́гом соедини́, и ча́дами Его́ Боже́ственныя любве́, си́лою и де́йствием Свята́го Ду́ха, нас соде́лай. Сердца́ же на́ша, Всеми́лостивая, благода́тию Христо́вою раствори́, и во́лю на́шу ко исполне́нию за́поведей Бо́жиих спе́шну сотвори́, но́ги же на́ши на путь ми́рен — И́стину Христо́ву напра́ви. И си́це, о Всеблага́я, все естество́ на́ше любо́вию к Бо́гу воспламени́. Влады́чице Пресвята́я, я́коже в тя́жком наше́ствии иноплеме́нник в преде́лы на́ша свято́ю ико́ною Твое́ю Озеря́нскою Правосла́вныя лю́ди укрепля́ла еси́, та́ко и ны́не зна́мением Ли́ка сего́ Пресвята́го па́ству Ха́рьковскую и всех ве́рных чад страны́ на́шея в единомы́слии ве́ры утверди́, и от тлетво́рных раско́лов и ересе́й злочести́вых и ины́х бед сохрани́, Оте́честву же на́шему незы́блемаго ми́ра от Бо́га испроси́, и от всех враг, мы́слящих нам зла́я, нас изба́ви. Ве́рных же Твои́х, пред свято́ю ико́ною Твое́ю припа́дающих и в ско́рбех Тебе́ моля́щихся, проше́ния испо́лни, и вся, я́же ко спасе́нию потре́бная, всем нам да́руй. Убо́гия же сле́зы и воздыха́ния на́ша благоприя́тны пред Бо́гом сотвори́ и проще́ние грехо́в на́ших испроси́. И та́ко, Преблагослове́нная Ма́ти, воздви́гни нас на благода́рственное Ти славосло́вие, и в по́двизе покая́ния нас укрепля́ющи, неосужде́нных прича́стников Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Го́спода на́шего Иису́са Христа́ по кончи́не жития́ на́шего бы́ти нас ми́лостивно сподо́би. В час же исхо́да на́шего моли́тву Ма́тернюю о нас пред Бо́гом сотвори́, и бе́дныя ду́ши на́ша чрез мыта́рства лю́тыя, нача́ла и вла́сти тмы, невозбра́нно в Ца́рствие Небе́сное, иде́же мир и ра́дость безконе́чная, приведи́, — во е́же в Це́ркви Небе́сней, Тобо́ю, Честне́йшею Херуви́м и Сла́внейшею без сравне́ния Серафи́м, укра́шенной, непреста́нно славосло́вити и воспева́ти сме́рти Победи́теля — А́гнца Бо́жия, взе́мшаго грехи́ ми́ра. Ему́же, о Благода́тная, Тебе́ ра́ди, оса́нна и благодаре́ние, сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом — Уте́шителем Святы́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку