ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Изборская (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

Я́ко звезда́ пресве́тлая, возсия́ во гра́де Избо́рске / о́браз честны́й Твой, Богоро́дице Де́во, / от него́же иногда́ из обою́ о́чию теча́ху сле́зы, я́ко струя́, / его́же тогда́ ви́девше, наро́ди избо́рстии, / му́жи и же́ны с ча́ды, с пла́чем моля́хуся к нему́, / мы же, взира́юще уми́льно, си́це глаго́лем: / о Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, / не забу́ди нас, гре́шных раб Свои́х, // моля́щихся Христу́, Бо́гу на́шему, спасти́ся нам.

Кондак, глас 8:

Засту́пнице христиа́ном усе́рдная / и Предста́тельнице гра́ду на́шему Избо́рску непосты́дная, / не пре́зри моле́ния нас, гре́шных, / я́коже иногда́ от Твоего́ честна́го о́браза / сле́зы источи́ла еси́ из обою́ о́чию, моля́щися приле́жно, / но предвари́, я́ко Блага́, на по́мощь на́шу, / ве́рно к Тебе́ припа́дающих, / услы́ши на́ша моле́ния, Богоро́дице,  / изба́ви нас от нахожде́ния пога́ных, от вся́каго зла, / ускори́ же на моли́тву на́шу и потщи́ся на умоле́ние, / заступа́ющи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя и вопию́щих Ти: // ра́дуйся, Де́во, христиа́ном похвало́.

Молитва

О Всесвята́я Влады́чице, мо́лимся Твоему́ благосе́рдию, щедро́ты Твоя́ прия́ти лю́дем Твои́м и достоя́нию Твоему́, ста́ни Моли́твенница к ро́ждшемуся из Тебе́ Бо́гу на́шему, да помо́жет нам, коне́чно погиба́ющим, да и́змет ны от напа́стей неисце́льных. Зри́ши, Влады́чице, коли́кими слеза́ми потопля́еми есмы́, уми́лостивися у́бо и не отри́ни нас до конца́. Вску́ю, Цари́це, лице́ Твое́ отвраща́еши и забыва́еши нищету́ на́шу и печа́ль на́шу, расточи́ належа́щий на ны страх и тре́пет, ути́ши подви́гшийся на ны гнев Бо́жий, и па́губу укроти́, и су́щия посреде́ нас ра́спри и мяте́жи умири́, и тишину́ и мир пода́ждь рабо́м Твои́м благодея́нием, и, сия́ приложи́вше, пропове́даем всегда́ Твоя́ чудеса́, ча́юще дойти́ Твои́ми моли́твами ве́чныя жи́зни, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку