ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Черниговская - Гефсиманская (тропари, кондаки, молитвы и величание)

Тропарь, глас 5:

Пречи́стая Влады́чице Богоро́дице, / упова́ние всех христиа́н, / поне́же ина́го упова́ния не и́мамы, ра́зве Тебе́, / Всенепоро́чная Влады́чице моя́, Госпоже́ Богоро́дице, / Ма́ти Христа́ Бо́га моего́, / те́мже поми́луй, и изба́ви мя от всех зол мои́х, / и умоли́ ми́лостиваго Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́, / да поми́лует окая́нную ду́шу мою́ / и да изба́вит мя от ве́чныя му́ки // и сподо́бит мя Ца́рствия Своего́.

Тропарь индикта и Богородице, глас 5:

Похвала́ми венча́ем, Влады́чице Богоро́дице,/ венцено́сный Черни́говский о́браз Твой,/ от него́же явле́нием чу́да/ в Гефсима́нии земли́ Ра́донежския/ благослови́ Госпо́дь вене́ц ле́та бла́гости Своея́./ И ны́не приле́жно мо́лимся Ти, Всецари́це:// венча́й благослове́ньми пою́щия Тя.

Кондак, глас 8:

Притеце́м, ве́рнии, к многоцеле́бному о́бразу Засту́пницы на́шея, Богоро́дицы Мари́и,/ и, припа́дающе к нему́ с любо́вию, си́це рцем:/ о, Всепе́тая Ма́ти, при́зри Твои́м благосе́рдием на ны, недосто́йныя,/ и яви́ нам Твоя́ ми́лости и щедро́ты:/ в боле́знех исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние, в беда́х заступле́ние/ и вся ны спаси́, на Тя упова́ющия, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н заступле́ние.

Кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти; ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Молитва из акафиста

Приими́, о Всеблагослове́нная и Всемо́щная, Пречи́стая Госпоже́ Влады́чице, Богороди́тельнице Де́во, усе́рдныя сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ приноси́мыя от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, к Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием: я́ко Тебе́ Само́й ту су́щей, послу́шающей моле́ния наша и подаю́щей с верою прося́щим коего́ждо проше́ния исполне́ние. Вся бо суть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́ Христу́ Бо́гу на́шему. О Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моли́тися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя и почита́ющих и покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́ и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Текст акафиста утвержден для употребления за богослужением и в домашней молитве на заседании Священного Синода 24 августа 2023 года.

Молитва вторая

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, Цари́це Небеси́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́: се бо, грехми́ погружа́еми и скорбми́ обурева́еми, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живу́щей Ти с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша, не и́мамы бо ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства и утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных. Помози́ нам, немощны́м, утоли́ ско́рбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблу́дших, уврачу́й боле́зненная сердца́ на́ша и спаси́ безнаде́жныя. Да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Предста́тельница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко Благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку