ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Умиление - Новгородская (молитва)

Молитва

О, Влады́чице Богоро́дице, души́ моея́ услажде́ние, изсо́хшаго се́рдца моего́ струе́ Боготе́чная, потемне́ннаго ума́ моего́ пресве́тлый свети́льниче, лени́выя во́ли моея́ путеводи́тельнице, не́мощи моея́ си́ло, наготы́ облегче́ние, нищеты́ бога́тство, неисцели́мых ран мо́щное и ско́рое врачева́ние, слез осуше́ние, рыда́ний утоле́ние, бед претворе́ние, боле́зней облегче́ние, уз разреше́ние, спасе́ния наде́ждо! Услы́ши моли́тву мою́: да́ждь ми вре́мя покая́ния, ре́вность спасе́ния, си́лу в по́двизех богоугожде́ния; сохрани́ мя от напа́стей и вся́ких зол, во искуше́ниих же и беда́х простри́ Твою́ ру́ку по́мощи, да возста́ну в паде́нии и не поги́бну лю́те. До́ндеже пребыва́ю в сем многоболе́зненном житии́, не лиши́ мене́ даро́в Твоея́ ми́лости. Уще́дри благосты́нею Твое́ю всю христолюби́вую бра́тию, зде предстоя́щую и моля́щуюся. Младе́нцы воспита́й, ю́ныя наста́ви, ста́рыя поддержи́, малоду́шныя уте́ши, заблу́дшия вразуми́, вдови́цы и си́рыя при́зри и защити́, на всех лю́бящих и ненави́дящих нас изле́й бога́тую Твою́ ми́лость. И при кончи́не жи́зни моея́, во вре́мя исхо́да моего́ от телесе́, бу́ди ми предста́тельница: боле́знь сме́ртную умягчи́, тоску́ утоли́ и бе́дную мою́ ду́шу приведи́ к ве́чным оби́тателем, да не во́зьмет мене́ те́мная си́ла, ниже́ да увлече́т во глубину́ а́да. Ей, Преблага́я Влады́чице Богоро́дице, души́ моея́ умиле́ние! Согре́й хла́дное в ве́ре и любви́ се́рдце мое́ слеза́ми умиле́ния; низпосли́ ми, скорбя́щему и обремене́нному грехми́, за моли́твы преподо́бного отца́ Серафи́ма твоего́ чти́теля, потре́бную ра́дость и утеше́ние. Да не лишу́ся у́бо, Богоневе́сто, упова́ния моего́ лю́бленном сы́не Твое́м, Го́споде на́шем Иису́се Христе́, сей прия́ти. Тому́ сла́ва и держа́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку