ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Стpастная (тропари, кондак, молитва и величания)

Тропарь, глас 4:

Днесь возсия́ неизpече́нно ца́рствующему гpа́ду на́шему Москве́/ ико́на Богома́теpе/ и, я́ко светоза́pным со́лнцем, пpише́ствием тоя́ озаpи́ся весь миp,/ Небе́сныя си́лы и ду́ши пpа́ведных мы́сленно тоpжеству́ют, pа́дующеся,/ мы же, на ню взиpа́юще, к Богоpо́дице со слеза́ми вопие́м:/ о, Всеми́лостивая Госпоже́, Влады́чице Богоpо́дице,/ моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Хpисту́, Бо́гу на́шему,/ да пода́ст миp и здpа́вие всем хpистиа́ном // по вели́цей и неизpече́нней Свое́й ми́лости.

Ин тропарь, глас 4:

Животворя́щей Прему́дрости исто́чник чуде́с/ яви́ся честны́й о́браз Твой, Богоро́дице Де́во,/ те́мже, к нему́ с ве́рою и любо́вию усе́рдно притека́юще,/ из глубины́ души́ взыва́ем:/ утверди́, Влады́чице, Це́рковь Ру́сскую,/ сохрани́ от бед зе́млю на́шу/ и вся лю́ди, чту́щия, Тя, соблюди́,/ да хвале́бными пе́сньми Тя, я́ко Ма́терь Бо́жию, велича́ют и си́це вопию́т:// ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, правосла́вных христиа́н похвало́.

Кондак, глас 3:

Благода́ть прия́хом спаси́тельнаго Твоего́ целе́ния/ ю́же дарова́ла еси́ нам, честны́м Твои́м о́бразом, Богоро́дице Де́во,/ те́мже, уми́льно моля́щеся, со слеза́ми вопие́м:/ о Пресвята́я Влады́чице,/ ско́рое заступле́ние и по́мощь нам яви́,/ от вся́кия ско́рби изба́ви,/ зе́млю на́шу в ми́ре сохрани́/ и вся лю́ди, на Тя упова́ющия, Покро́вом Твои́м защити́,/ да зле не поги́бнем, раби́ Твои́,/ но со умиле́нием да зове́м : // ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Текст службы (куда входят тропари и кондак) утвержден к общецерковному богослужебному употреблению на заседании Священного Синода 27 декабря 2023 года (журнал № 131).

Молитва

О Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, вы́шши еси́ всех А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йши, Помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих Засту́пница, печа́льных утеше́ние, а́лчущих Корми́тельница, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н всех поможе́ние и заступле́ние. О Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице, Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй раб Твои́х, Вели́каго Господи́на и отца́ на́шего Святе́йшаго Патриа́рха (имя рек), и преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и весь свяще́ннический и и́ноческий чин, Богохрани́мую страну́ на́шу, военача́льники, градонача́льники и христолюби́вое во́инство и доброхо́ты, и вся правосла́вныя христиа́ны ри́зою Твое́ю честно́ю защити́, и умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет нас си́лою Свое́ю свы́ше на неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша. О Всеми́лостивая Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и изба́ви нас от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ветр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла. Пода́ждь, Госпоже́, мир и здра́вие рабо́м Твои́м, всем правосла́вным христиа́ном, и просвети́ им ум и о́чи серде́чныя, е́же ко спасе́нию, и сподо́би ны, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, я́ко держа́ва Его́ благослове́на и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание:

Досто́йно есть/ велича́ти Тя, Богоро́дице,/ Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м.

Ино величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку