ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Споручница грешных (тропари, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 4:

Умолка́ет ны́не вся́кое уны́ние / и страх отча́яния исчеза́ет, / гре́шницы в ско́рби се́рдца обрета́ют утеше́ние / и Небе́сною любо́вию озаря́ются све́тло: / днесь бо Ма́терь Бо́жия простира́ет нам спаса́ющую ру́ку / и от Пречи́стаго о́браза Своего́ веща́ет, глаго́лющи: / Аз Спору́чница гре́шных к Моему́ Сы́ну, / Сей дал Мне за них ру́це слы́шати Мя вы́ну. / Те́мже, лю́дие, обремене́ннии грехи́ мно́гими, / припади́те к подно́жию ико́ны Ея́, со слеза́ми вопию́ще: / Засту́пнице ми́ра, гре́шным Спору́чнице, / умоли́ Ма́терними Твои́ми моли́твами Изба́вителя всех, / да Боже́ственным всепроще́нием покры́ет грехи́ на́ша / и све́тлыя две́ри ра́йския отве́рзет нам, // Ты бо еси́ предста́тельство и спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Ин тропарь, глас 3:

Тебе́, милосе́рдия исто́чнику при́сно теку́щему / и Спору́чнице гре́шных, недосто́йнии раби́ Твои́, Богоро́дице, / припа́дающе, скорбя́ще, вопие́м Ти: / спаса́й нас от бед, Влады́чице, // и ма́терним Твои́м хода́тайством испроси́ всем нам ве́чное спасе́ние.

Кондак, глас 1:

Честно́е жили́ще бы́вшее / неизрече́ннаго естества́ Боже́ственнаго / вы́ше сло́ва и па́че ума́ / и гре́шным еси́ Спору́чница, / подава́еши благода́ть и исцеле́ние, / я́ко Ма́ти всех Ца́рствующаго: / моли́ Сы́на Твоего́ // получи́ти нам ми́лость в День су́дный.

Молитва первая

О Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Вем, вои́стинну вем, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия: но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в их, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и аз гре́шный прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко Той, Его́же родила́ еси́, Сын Твой, есть вои́стину Христо́с, Сын Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую род христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стинну бо несть челове́ком ины́я  по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же упова́я на Тя постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бысть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне, заблу́дшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный враг похи́тити мя и́щет, но умоли́ о мне рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́, и изба́вит мя от па́губы моея́: я́ко да и аз со все́ми получи́вшими проще́ние воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне заступле́ние в жи́зни сей и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

Молитва вторая

К кому́ возопию́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое́ прии́мет и моле́ниям на́шим скоропослу́шливо вне́млет, а́ще не Ты, Всеблага́я Спору́чнице, всех на́ших ра́достей Ра́дость? Услы́ши же и ны́нешния песнопе́ния и моле́ния, и о мне гре́шном Тебе́ приноси́мыя. И бу́ди мне Ма́ти и Покрови́тельница и ра́дости Твоея́ всем нам Пода́тельница. Устро́й жизнь мою́, я́коже хо́щеши и я́коже ве́си. Вруча́ю бо себе́ Твоему́ покро́ву и промышле́нию, да ра́достно всегда́ пою́ Тебе́ со все́ми: Ра́дуйся, Благода́тная; ра́дуйся, Обра́дованная. Ра́дуйся, Преблагослове́нная; ра́дуйся, Препросла́вленная во ве́ки. Ами́нь.

Молитва третья

Цари́це моя Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, Спору́чнице гре́шных! Се, бе́дный гре́шник предстои́т Тебе́! Не оста́ви мене́, все́ми оста́вленнаго, не забу́ди мене́, все́ми забы́таго, даждь ми ра́дость, неве́дущему ра́дования. О, тя́жки мои́ бе́ды и ско́рби! О, безме́рны мои́ грехопаде́ния! Я́ко тьма нощна́я — житие́ мое́. И несть в сыне́х челове́ческих ни еди́наго си́льнаго ми помощи́. Ты — Еди́ная моя́ Наде́жда. Ты — Еди́ный мой Покро́в, Прибе́жище и Утвержде́ние. Дерзнове́нно простира́ю к Тебе́ немощны́я мои́ ру́це и молю́: умилосе́рдися о мне, Всеблага́я, пощади́ искупле́ннаго Кро́вию Сы́на Твоего́, утоли́ боле́зни многовоздыха́ющия души́ моея́, укроти́ я́рость ненави́дящих и оби́дящих мя, возста́ви си́лы моя́ увяда́ющия, обнови́, я́ко у орля́те, ю́ность мою́, не попусти́ осла́бнути в де́лании за́поведей Бо́жиих. Огне́м небе́сным косни́ся смуще́нныя души́ моея́ и испо́лни ю́ ве́ры непосты́дныя, любве́ нелицеме́рныя и наде́жды изве́стныя. Да всегда́ пою́ и сла́влю Тебе́, Преблагослове́нную ми́ра Засту́пницу, Покро́в наш и Спору́чницу всех нас гре́шных, и поклоня́юся Сы́ну Твоему́ и Спа́су на́шему, Го́споду Иису́су Христу́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Жизнепода́тельным Ду́хом Святы́м во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку