ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Неопалимая Купина (тропари, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 4:

И́же во огни́ купины́ неопали́мыя, дре́вле Моисе́ем ви́денныя, / та́йну воплоще́ния Своего́ от неискусобра́чныя Де́вы Мари́и Прообразова́вый, / Той и ны́не, я́ко чуде́с Творе́ц и всея́ тва́ри Созда́тель, / ико́ну Ея́ святу́ю чудесы́ мно́гими просла́ви, / дарова́в ю́ ве́рным во исцеле́ние неду́гом / и в защище́ние от о́гненнаго запале́ния. / Сего́ ра́ди вопие́м Преблагослове́нней: / наде́ждо христиа́н, от лю́тых бед, огня́ и гро́ма изба́ви на Тя упова́ющия // и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко милосе́рда.

Ин тропарь, глас 4:

И́же в купине́, огне́м горя́щей и несгора́емой, / показа́вый Моисе́ови Пречи́стую Твою́ Ма́терь, Христе́ Бо́же, / Огнь Божества́ неопа́льне во чре́ве прии́мшую, / и нетле́нну по Рождестве́ пребы́вшую: / Тоя́ моли́твами пла́мене страсте́й изба́ви нас, / и от о́гненных запале́ний град Твой сохрани́, // я́ко Многоми́лостив.

Кондак, глас 8:

Предочи́стим чу́вствия душ и теле́с на́ших,/ да ви́дим та́инство Боже́ственное,/ о́бразно явле́нное дре́вле вели́кому во проро́цех Моисе́ю купино́ю,/ горе́вшею огне́м и не сгара́вшею,/ в не́йже Твоего́ безсе́меннаго Рождества́, Богоро́дице, предвозвеще́ние испове́дуем,/ и, благогове́йно покланя́ющеся Тебе́/ и Ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су на́шему, со стра́хом вопие́м: // ра́дуйся, Влады́чице, Покро́ве, и Прибе́жище, и Спасе́ние душ на́ших.

Молитва первая

Цари́це Небе́сная, Влады́чице на́ша, Госпоже́ Вселе́нныя, Пресвята́я Богоро́дице, нескве́рная, небла́зная, нетле́нная, пречи́стая, чи́стая Присноде́во, Мари́е Богоневе́сто, Ма́ти Творца́ тва́ри, Го́спода сла́вы и Влады́ки вся́ческих! Тобо́ю Царь ца́рствующих и Госпо́дь госпо́дствующих прии́де и на земли́ нам яви́ся. Ты у́бо Бо́жие милосе́рдие воплоще́нное. Ты Ма́ти Све́та и Живота́ су́щи, я́коже не́когда во чре́ве Твое́м носи́ла еси́ Его́ и на объя́тиих Твои́х име́ла еси́ Младе́нца Сло́во Преве́чное, Бо́га, та́ко и всегда́ Того́ с Собо́ю и́маши. Сего́ ра́ди мы по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, я́ко к неруши́мей стене́ и предста́тельству: при́зри благосе́рдием, всепе́тая Богоро́дице, на лю́тое озлобле́ние на́ше и исцели́ душ и теле́с на́ших боле́зни: отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, изба́ви от гла́да, мо́ра, от я́звы, от вод мно́гих и возду́хов тлетво́рных, и от сме́рти внеза́пныя; и я́коже три о́троки в пещи́ вавило́нстей, сохрани́ и соблюди́ нас, да я́коже дре́вле лю́дем Бо́жиим, та́ко бу́дут вся́ блага́я нам чту́щим Тя; врази́ же и вси ненави́дящии нас да постыдя́тся и посра́мятся, и уразуме́ют вси, я́ко с Тобо́ю Госпо́дь, о Влады́чице, и Тобо́ю с на́ми Бог. Во дни осени́ нас се́нию благода́ти Твоея́, во тьме же нощне́й просвети́ све́том свы́ше, всем поле́зная устроя́ющи: преложи́ го́ресть на́шу во сла́дость и сле́зы утри́ согреши́вших и бе́дствующих раб Твои́х, исполня́ющи коего́ждо проше́ния вся во бла́го; вся бо мо́жеши, ели́ка хо́щеши Ты, Ма́ти Сло́ва и Живота́. Тебе́ Оте́ц венча́ Дщерь, Сын Ма́терь Де́ву, Дух Святы́й Неве́сту, да ца́рствуеши я́ко цари́ца, предстоя́щи одесну́ю Святы́я Тро́ицы, и ми́луеши нас я́коже хо́щеши, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Припа́даем и поклоня́емся Тебе́ пред свято́ю и пречестно́ю ико́ною Твое́ю, е́юже ди́вны и пресла́вны чудеса́ содева́еши, от о́гненнаго запале́ния и молниено́снаго гро́ма жили́ща на́ша спаса́вши, неду́жныя исцеля́еши и вся́кое благо́е проше́ние на́ше во бла́го исполня́еши. Смире́нно мо́лим Тя, всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице, сподо́би ны немощны́я и гре́шныя Твоего́ Ма́терняго уча́стия и благопопече́ния. Спаси́ и сохрани́, Влады́чице, под кро́вом ми́лости Твоея́ Це́рковь Святу́ю, оби́тель сию́, всю страну́ на́шу правосла́вную, и вся ны припа́дающия к Тебе́ с ве́рою и любо́вию, и умиле́нно прося́щия со слеза́ми Твоего́ заступле́ния. Ей, Госпоже́ Всеми́лостивая, умилосе́рдися на нас, обурева́емых греха́ми мно́гими и не иму́щих дерзнове́ния ко Христу́ Го́споду, проси́ти Его о поми́ловании и проще́нии, но Тебе́ предлага́ем к Нему́ на умоле́ние Ма́терь Его́ по пло́ти: Ты же, Всеблага́я, простри́ к Нему́ Богоприи́мнии ру́це Твои́ и предста́тельствуй за нас пред Бла́гостию Его́, прося́ще нам проще́ния прегреше́ний на́ших, благоче́стнаго ми́рнаго жития́, благи́я христиа́нския кончи́ны, и до́браго отве́та на стра́шнем Суде́ Его́. В час же гро́знаго посеще́ния Бо́жия, егда́ огне́м возгоря́тся до́мы на́ша, или молниено́сным гро́мом устраша́еми бу́дем, яви́ нам ми́лостивное Твое́ заступле́ние и держа́вное вспоможе́ние: да спаса́еми всеси́льными Твои́ми ко Го́споду моли́твами вре́меннаго наказа́ния Бо́жия зде избе́гнем и ве́чное блаже́нство ра́йское та́мо унасле́дуем: и со все́ми святы́ми воспое́м Пречестно́е и Великоле́пное и́мя поклоня́емые Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ ве́лие к нам милосе́рдие, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, Засту́пнице и Покрови́тельнице всех, к Тебе́ прибега́ющих! При́зри с высоты́ святы́я Своея́ на мя гре́шнаго, припа́дающаго к чудотво́рному ли́ку Твоему́: услы́ши мою́ смире́нную моли́тву и принеси́ ю́ пред возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́: умоли́ Его́, да просвети́т мра́чную мою́ ду́шу све́том Боже́ственныя благода́ти Своея́, да изба́вит мя от вся́кия ну́жды, ско́рби и боле́зни, да ниспосле́т мне ти́хое и ми́рное житие́, здра́вие теле́сное и душе́вное, да успоко́ит стра́ждущее се́рдце мое́ и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т мя на до́брыя дела́, очи́стит ум мой от помышле́ний су́етных, наста́вит мя ко исполне́нию за́поведей Свои́х, изба́вит от ве́чныя му́ки и не лиши́т Своего́ Небе́снаго Ца́рствия. О, Пресвята́я Богоро́дице, Ты — “всех скорбя́щих Ра́досте”, услы́ши и мя ско́рбнаго. Ты, — имену́емая — “Утоле́ние печа́ли”, утоли́ и мою печа́ль. Ты — “Купина́ неопали́мая”, сохрани́ мир и всех нас от вредоно́сных, о́гненных стрел врага́. Ты — “Взыска́ние поги́бших”, не попусти́ и мне поги́бнуть в бе́здне грехо́в мои́х. На Тя по Бо́зе вся моя́ наде́жда и упова́ние! Бу́ди мне Покрови́тельницею в жи́зни вре́менной и ве́чной и Хода́таицею пред возлю́бленным Сы́ном Твои́м, Го́сподом на́шим, Иису́сом Христо́м. Научи́ мя служи́ти Ему́ с ве́рою и любо́вию и благогове́йно чти́ти Тебе́, Пресвята́я Ма́ти Бо́жия, Преблагослове́нная Мари́е! Твои́м святы́м моли́твам вруча́ю себе́ до сконча́ния дней мои́х. Ами́нь.

Молитва четвертая

О, Пресвята́я Де́во Ма́ти Го́спода, Цари́це Небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию души́ на́шея, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию поклоня́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо грехми́ погружа́емии и скорбя́ми обурева́емии, взира́я на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, прино́сим смире́нныя моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о, Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных. Помози́ нам не́мощным, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну, и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдия засту́пница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нского, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

О, Ма́ти Бо́жия Неопали́мая Купина́, заступи́ мя от людско́й напа́сти, от па́нской ка́рности, от неугаси́мого огня́, от на́глой сме́рти, от ве́чной му́ки и скрой ри́зой Свое́й Небе́сной мя. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку