ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Жиpовицкая (тропари, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 5:

Пpед свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щиися исцеле́ний сподобля́ются,/ ве́pы и́стинныя позна́ние пpие́млют/ и ага́pянская наше́ствия отpажа́ют./ Те́мже и нам, к Тебе пpипа́дающим,/ гpехо́в оставле́ния испpоси́,/ по́мыслами благоче́стия сеpдца́ на́ша пpосвети́ / и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́ // о спасе́нии душ на́ших.

Ин тропарь, глас 2:

По́мощи от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Влады́чице,/ и милосе́рдия бе́здну отве́рзи всем,/ притека́ющим к цельбоно́сней ико́не Твое́й./ Печа́ли на́ша жите́йския утоли́, Всеще́драя,/ и от юдо́ли сея́ плаче́вныя / к ра́дости ве́чней ве́рныя Твоя́ преста́ви: / Тебе́ бо вси стяжа́хом, наде́жду и утвержде́ние, // ми́лости исто́чник, покро́в и спасе́ние душ на́ших.

Кондак, глас 4:

Вели́чия Твоя́ кто испове́сть,/ Пресвята́я Де́во,/ Творца́ всех Христа́ Бо́га Ро́ждшая?/ Еди́на бо еси́ Ма́ти и Де́ва,/ Преблагослове́нная и Препросла́вленная,/ упова́ние на́ше, исто́чник благосты́ни, // ве́рным прибе́жище и ми́ру спасе́ние.

Молитва первая

О Премилосе́рдная Госпоже́, Де́во Богоро́дице! Ки́има устна́ма прикосну́ся ко святы́ни Твое́й или́ ки́ими словесы́ испове́м щедро́ты Твоя́, лю́дем явля́емыя: никто́же бо, притека́яй к Тебе́, отхо́дит тощ и не услы́шан. От ю́ности моея́ взыска́х по́мощи и заступле́ния Твоего́ и николи́же лише́н бых милосе́рдия Твоего́. Зри́ши, Госпоже́, ско́рби се́рдца моего́ и я́звы души́ моея́ ве́си. И ны́не, коленопреклоне́нно предстоя́ пред пречи́стым Твои́м о́бразом, моле́ния моя́ приношу́ Ти: не лиши́ мя всеси́льнаго хода́тайства Твоего́ в день ско́рби моея́ и в день печа́ли моея́ заступи́ мя. То́ка слез мои́х не отврати́ся, Влады́чице, и ра́дости мое́ се́рдце испо́лни. Прибе́жище и предста́тельство бу́ди мне, Ми́лостивая, и све́та Твоего́ заря́ми ум мой просвети́. И не то́кмо молю́ Тя о себе́, но и о лю́дех, притека́ющих к заступле́нию Твоему́. Це́рковь Сы́на Твоего́ во бла́гости соблюди́ и огради́ ю́ от злоко́зненных наве́тов враг, возстаю́щих на ню. Архипа́стырем на́шим посли́ по́мощь Твою́ во апо́стольстве и сохрани́ их здра́вы, долгоде́нствующи, пра́во пра́вящи сло́во и́стины Госпо́дни. Па́стырем испроси́ у Бо́га, Сы́на Твоего́, ре́вность и бде́ние о душа́х вруче́ннаго им ста́да слове́снаго и дух ра́зума и благоче́стия, чистоты́ и пра́вды Боже́ственныя им низпосли́. Испроси́ та́кожде, Влады́чице, у Го́спода власте́м предержа́щим и градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, всем же, притека́ющим к Тебе́, дух целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́. Еще́ же молю́ Тя, Премилосе́рдная, осени́ страну́ на́шу кро́вом Твоея́ благосты́ни и изба́ви ю́ от бе́дствий стихи́йных, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бных нестрое́ний, да вси, живу́щии в ней, в любви́ и ми́ре пребыва́юще, ти́хое и безмяте́жное житие́ поживу́т и, благ ве́чных моли́твами Твои́ми унасле́дивше, возмо́гут ку́пно с Тобо́ю восхваля́ти Бо́га на Небеси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Всепе́тая и Преблагослове́нная Де́во, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, приими́ моле́ния на́ша Тебе́ прославля́ющих, Тебе́ благодаре́ния принося́щих и почита́ющих честну́ю ико́ну сию́, ю́же от лет дре́вних в оби́тели Жиро́вицкой явле́нную. Не таи́м благодея́ния Твоя́, Богоро́дице, и па́ки испове́дуем, я́ко сия́ ико́на Твое́й благода́тной си́лой всем, с ве́рой приходя́щим к ней, источа́ет неоску́дныя ми́лости: просвеща́ет сердца́ благоче́стием, укрепля́ет си́лы осла́бленныя и исцеля́ет не́мощи духо́вныя и теле́сныя. О, Всепе́тая Цари́це Небе́сная, приими́ благода́рственное пе́ние и никогда́же не лиши́ нас Твоего́ Небе́снаго покро́ва и заступле́ния - вся бо мо́жет моли́тва Ма́тери к Милосе́рдному Боже́ственному Сы́ну, о сем бо вели́ком заступле́нии возвеща́ет нам сия́ ма́лая ико́на, я́ко бесце́нное сокро́вище, на сем месте обрете́нное. Благода́тная Ма́ти Бо́жия, Ты, и в огни́ о́браз сей сохра́ншая, па́ки да́руеши его́ в зало́г Твое́й бли́зости к нам и всегда́шняго благода́тнаго заступле́ния. Пречи́стая Влады́чице, умягчи́ сердца́ на́ша, окамене́нныя грехо́м, да согре́тыя благода́тными твои́ми моли́твами испо́лним Боже́ственныя за́поведи Сы́на Твоего́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, и та́ко дости́гнем несконча́емаго дне Ца́рствия Бо́жия, в онь же мы при́званы со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и почита́ем честну́ю ико́ну Твою́,/ ю́же от лет дре́вних // во оби́тели Жиро́вицкой просла́вила еси́.


Назад к списку