ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Живоносный Источник (тропари, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 4:

Почерпе́м, челове́цы,/ цельбы́ душа́м и те́лом моли́твою,/ Река́ бо всем предтече́т – Пречи́стая Цари́ца Богоро́дица,/ источа́ющи нам чу́дную во́ду/ и измыва́ющи серде́ц че́рности,/ грехо́вныя стру́пы очища́ющи,/ ду́ши же освяща́ющи ве́рных // Боже́ственною благода́тию.

Ин тропарь, глас 2:

Исто́чник еси́ вои́стинну/ воды́ живы́я, Влады́чице,/ неду́ги бо душ и теле́с лю́тыя/ прикоснове́нием еди́ным Твои́м измыва́еши, // Во́ду спасе́ния Христа́ излива́ющи.

Ин тропарь, глас 4:

Днесь притеце́м ве́рнии / к Боже́ственному и цельбоно́сному о́бразу Пресвяты́я Богоро́дицы, / излия́вшия ка́пли своих излия́ний, / и лю́дем ве́рным чуде́с показа́вшия, / я́же мы ви́дяще и слы́шаще, / духо́вно пра́зднуем и любе́зно вопие́м / исцели́ти на́ши неду́ги и стра́сти, / я́коже и карки́нския и тьмочи́сленныя стра́сти исцели́ла еси́. / Те́мже мо́лим Тя, Де́во Пречи́стая, / моли́ воплоще́ннаго из Тебе́ Христа́ Бо́га на́шего // спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

От неистощи́мыя/ Ты, Исто́чниче Богоблагода́тный, подае́ши ми, точа́щи, во́ды/ Твоея́ благода́ти,/ приснотеку́щий па́че сло́ва,/ я́ко бо Сло́во ро́ждшая па́че смы́сла,/ молю́тися, ороси́ мя благода́тию, да зову́ Ти: // ра́дуйся, Водо́ спаси́тельная.

Молитва первая

О Пресвята́я Де́во, Всеми́лостивая Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, Живоно́сный Исто́чник Твой, целе́бные да́ры на здра́вие душ и теле́с на́ших и на спасе́ние ми́ру точа́щий, подала́ еси́ нам, те́мже благода́рни су́ще усе́рдно мо́лим Тя, Цари́це Пресвята́я: моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти нам оставле́ние прегреше́ний и вся́кой душе́ скорбя́щей и озло́бленней ми́лость и утеше́ние, и от бед, скорбе́й и боле́зней свобожде́ние. Пода́ждь, Госпоже́, (храму сему и) сим лю́дем покрове́ние (и святе́й оби́тели сей соблюде́ние), гра́ду сохране́ние, стране́ на́шей от напа́стей избавле́ние и огражде́ние, да ми́рное зде поживе́м житие́, и в бу́дущем ве́це сподо́бимся ви́дети Тебе́, Засту́пницу на́шу, во сла́ве Ца́рствия Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Ему́же сла́ва и держа́ва со Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Ты́ еси́ Ма́ти и покрови́тельница все́х к Тебе́ прибега́ющих, при́зри с благосе́рдием на моли́твы гре́шных и смире́нных ча́д Твои́х. Ты́, имену́емая Живоно́сный Исто́чник благода́тных врачева́ний, исцели́ боле́зни стра́ждущих и умоли́ Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да низпо́слет и все́м притека́ющим к Тебе́ здра́вие душе́вное и теле́сное и, прости́в на́м во́льная и нево́льная согреше́ния на́ша, да́рует на́м вся́ я́же к ве́чней и вре́менней жи́зни потре́бная. Ты́ еси́ все́х скорбя́щих ра́дость, услы́ши на́с, ско́рбных; Ты́ еси́ утоле́ние печа́ли, утоли́ и на́шу печа́ль; Ты́ еси́ взыска́ние поги́бших, не попусти́ и на́м поги́бнути в бе́здне грехо́в на́ших, но всегда́ избавля́й на́с от вся́ких скорбе́й и напа́стей и вся́каго зла́го обстоя́ния. Е́й, Цари́це на́ша преблага́я, наде́ждо на́ша несокруши́мая и засту́пнице необори́мая, не отврати́ лица́ Твоего́ от на́с за мно́жество прегреше́ний на́ших, но простри́ на́м ру́це Ма́терняго милосе́рдия Твоего́ и сотвори́ с на́ми зна́мение ми́лости Твоея́ во бла́го: яви́ на́м по́мощь Твою́ и благопоспеши́ во вся́ком де́ле благо́м. От вся́каго же начина́ния грехо́внаго и помышле́ния лука́ваго отврати́ на́с, да всегда́ сла́вим пречестно́е и́мя Твое́, велича́юще Бо́га Отца́ и Сы́на Единоро́днаго Го́спода Иису́са Христа́ и Животворя́щаго Свята́го Ду́ха со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку